Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Aktuelna sudska praksa


  • Prekršajni apelacioni sud: NEPOSTOJANJE OSNOVA ZA OSLOBAĐANJE OKRIVLJENOG OD KRIVICE U PREKRŠAJNOM POSTUPKU - Zakon o prekršajima: član 218 tačka 3)
  • Upravni sud: OGLAŠAVANJE NIŠTAVIM REŠENJA KOJE SADRŽI NEPRAVILNOST KOJA JE PO IZRIČITOJ ZAKONSKOJ ODREDBI PREDVIĐENA KAO RAZLOG NIŠTAVOSTI - Zakon o opštem upravnom postupku: član 257 tačka 5)
  • Upravni sud: PODOBNOST KUPOPRODAJNOG UGOVORA ZA PROVOĐENJE PROMENE U KATASTRU - Zakon o državnom premeru i katastru: član 87
  • Ustavni sud: NEUSTAVNOST STUPANJA NA SNAGU OPŠTEG AKTA DANOM DONOŠENJA - Odluka o gradskoj upravi Grada Zrenjanina: član 51
  • Ustavni sud: POVREDA PRAVA NA MIRNO UŽIVANJE IMOVINE U VANPARNIČNOM POSTUPKU PRILIKOM ODREĐIVANJA VISINE NAKNADE ZA ODUZETO POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE - Ustav Republike Srbije: član 58 stav 1
  • Ustavni sud: POVREDA USTAVOM UTVRĐENE SLOBODE UDRUŽIVANJA - Zakon o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda: član 39 stav 2
  • Viši prekršajni sud: KONTRADIKTORNOST IZREKE I OBRAZLOŽENJA PRESUDE KAO BITNA POVREDA ODREDABA PREKRŠAJNOG POSTUPKA - Zakon o prekršajima: član 20, član 218 stav 1 tačka 2) i član 234 stav 1 tačka 15)
  • Viši prekršajni sud: OBAVEZNA SADRŽINA IZREKE ODLUKE U PREKRŠAJNOM POSTUPKU - Zakon o prekršajima: član 12 i član 234 stav 1 tačka 15)
  • Viši prekršajni sud: OCENA CELISHODNOSTI POKRETANJA PREKRŠAJNOG POSTUPKA PROTIV MALOLETNIKA - Zakon o prekršajima: čl. 159, 270 i 276
Izvor: Paragraf Lex