Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

POVERENIK ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI UKAZUJE NA (NE)TRANSPARENTNOST U RADU VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA


Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti uputio je na adrese svih visokoškolskih ustanova pismo u kome je upozorio na obaveze koje se odnose na proaktivno objavljivanje informacija o radu. Poverenik je upozorio da sve ove ustanove, po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ("Sl. glasnik RS", br. 120/2004, 54/2007, 104/2009 i 36/2010) imaju obavezu objavljivanja Informatora o radu na svojim elektronskim prezentacijama i da je propuštanje te obaveze zakonom predviđen, kažnjiv prekršaj.

Ocenjujući da je stanje sa izvršavanjem ove obaveze potpuno nezadovoljavajuće Povernik je pozvao dekane odnosno direktore ovih ustanova da bez odlaganja pristupe izvršavanju navedenih zakonskih obaveza.

S tim u vezi Poverenik Rodoljub Šabić je izjavio i sledeće:

"Objavljivanje Informatora o radu na zvaničnim elektronskim prezentacijama sa odgovarajućom i uredno ažuriranom sadržinom, obaveza je utvrđena Zakonom i precizirana odgovarajućim Uputstvom o izradi i objavljivanju informatora o radu državnog organa koje je Poverenik za informacije doneo na osnovu Zakona. Ova obaveza se odnosi i na državne i na privatne visokoškolske ustanove, bilo po osnovu činjenice da ih je osnovala država, bilo po osnovu činjenice da su nosioci javnih ovlašćenja.

Trenutno stanje Informatora o radu navedenih ustanova je poražavajuće. Objavljene informatore ima manje od deset fakulteta i visokih strukovnih škola i to gotovo samo oni koji su to učinili na intervenciju Poverenika, povodom dobijenih predstavki novinara, građana, studenata. Ako tome dodam podatak da je Povereniku do sada protiv univerziteta, fakulteta ili visokih škola, izjavljeno oko tri stotine žalbi zbog uskraćivanja informacija od kojih je većina trebala biti objavljena u Informatoru o radu, to daje još realniju, zabrinjavajuću sliku odnosa prema zakonu.

Čak i da neobjavljivanje Informatora i nije kažnjiv prekršaj, visokoškolske ustanove bi morale uložiti maksimalan napor da se takav odnos prema javnosti u radu promeni. Što brže, kvalitetnije i ažurnije objavljivanje informacija o radu, a pogotovo o raspolaganju javnim i studentskim novcem i resursima, je najbolji način da visokoškolske ustanove daju doprinos kako afirmaciji ideje transparentnosti kao efikasnog mehanizma za borbu protiv korupcije na svim nivoima, tako i sopstvenom ugledu i autoritetu."

Izvor: Vebsajt Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, 12.2.2013.