Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

EU ODOBRILA 1,4 MILIONA EVRA ZA PROJEKAT VEĆE EFIKASNOSTI CARINSKOG I PORESKOG SISTEMA


Direktor Uprave carina Tihomir Bogićević izjavio je da je tvining projekat, koji je finansirala EU, a u kome su učestvovale Poreska uprava i Uprava carina Srbije i Italijanska carinska i monopol agencija, uspešno završen i da je dao pozitivne rezultate.

On je dodao da su dobili korisne informacije od kolega iz Italije i da će pomoći Srbiji da ispuni uslove u oblasti carinske kontole za buduće članstvo u EU.

Tokom projekta koji je trajao 18 meseci, stručnjaci iz Italijanske carinske i monopol agencije su prenoseći svoja iskustva kroz seminare, obuke i studijske posete pomogli Upravi carina i Poreskoj Upravi Srbije u razvoju administrativnih kapaciteta u oblasti naplate poreza i budžetskih prihoda.

  • Izradjeni su nacrti amandmana na tekst zakona o indirektnom oporezivanju, obučeno je 400 carinskih i poreskih službenika radi jačanja kapaciteta za borbu protiv prevara u oblasti PDV i akciza, a ojačana je i saradnja Uprave carina i Poreske uprave uvodjenjem zajedničkih istraga i omogućavanjem pristupa bazama podataka.

Kako je rečeno, očekuje se da će saradnja sa italijanskim partnerom imati pozitivan uticaj na povećanje naplate dažbina, zbog efikasnijih i bolje selektovanih carinskih i poreskih kontrola.

Državni sekretar u Ministarstvu finansija Aleksandar Ljubić rekao je da je na ovaj način modernizovan rad poreskog i carinskog sistema i da je u toku sveobuhvatna reforma ovih institucija.

Izvor: B92