Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

POSEBAN ZAKON O JUŽNOM TOKU JE NEKA VRSTA "LEKS SPECIALIS"-A KOJI IMA ZA CILJ UBRZANJE IZGRADNJE GASOVODA


Skupština Srbije završila je načelnu raspravu o predloženom zakonu o "Južnom toku", koji bi trebalo da ubrza eksproprijaciju zemljišta i pripremu terena za izgradnju tog gasovoda kroz Srbiju, a koji će dobiti podršku većine stranaka u parlamentu.

Poslanici nastavljaju rad raspravom o potvrđivanju nekoliko međunarodnih konvencija iz oblasti železničkog saobraćaja i iz oblasti rada.

  • Reč je o potvrđivanju izmena i dopuna Konvencije o međunarodnim železničkim prevozima, kao i Konvencija Međunarodne organizacije rada broj 181 o privatnim agencijama za zapošljavanje i broj 150 o administraciji rada.
  • Direktor Srbijagasa Dušan Bajatović rekao je da je poseban zakon o Južnom toku neka vrsta "leks specialis"-a koji ima za cilj ubrzanje izgradnje gasovoda.

Predloženi zakon o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i pribavljanja dokumentacije radi realizacije izgradnje sistema za transport prirodnog gasa "Južni tok" treba da ubrza eksproprijaciju zemljišta i pripremu terena za izgradnju tog gasovoda kroz Srbiju.

Donošenjem posebnog zakona za "Južni tok" stvaraju se uslovu za pribavljanje potrebnih dozvola i izgradnju deonice tog magistralnog gasovoda kroz Srbiju, u koju će biti uloženo oko 1,7 milijardi evra.

Taj projekat je značajan ne samo za privredni razvoj Srbije, nego i regiona, navodi se u obrazloženju predloga tog zakona, koji "Južni tok" definiše kao projekat od javnog interesa.

Predlogom tog zakona se utvrđuju posebna pravila za potpunu eksproprijaciju zemljišta na trasi gasovoda, koja obuhvata oko 10.000 parcela, a korisnik eksproprijacije je Privredno društvo Južni tok Novi Sad, koje stiče pravo na to eksproprisano zemljište sedam dana od donošenja rešenja o eksproprijaciji.

To društvo je zajedničko preduzeće Srbijagasa, koji u toj firmi poseduje 49 odsto vlasništva i ruskog Gasproma koji ima 51 odsto akcija.

Predviđena je isplata naknada i taksi vlasnicima parcela, koje se nalaze na trasi gasovoda, po ceni koje ne mogu biti niže od tržišnih, uz davanje roka u kojem je privredno društvo Južni tok Novi Sad dužno da plati propisane takse i naknade.

Bajatović je rekao da su obezbeđena sredstva za eksproprijaciju zemljišta potrebnog za izgradnju gasovoda "Južni tok" i da će naknada vlasnicima zemljišta biti fer i da će je utvrđivati Poreska uprava.

Izvor: Tanjug