Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• Stručni komentar - KOMENTAR POVODOM DONOŠENJA ČETIRI PODZAKONSKA PROPISA NA OSNOVU OVLAŠĆENJA UTVRĐENIH ZAKONOM O VANREDNIM SITUACIJAMA OBJAVLJENIH U "SL. GLASNIKU RS" BROJEVIMA 8/2013 I 10/2013
• Pitanje i odgovor - PRENOV UGOVORA O POKLONU U UGOVOR O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU
• Stručni komentar - e-Press: KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI VAZDUHA - "Sl. glasnik RS", br. 10/2013

Izvor: Paragraf Lex