Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• Stručni komentar - OBAVEZUJUĆA OBAVEŠTENJA O SVRSTAVANJU OPREME
• Stručni komentar - POSTUPCI (MODULI) OCENJIVANJA USAGLAŠENOSTI PROIZVODA: MODUL H - USAGLAŠENOST NA OSNOVU POTPUNE GARANCIJE KVALITETA (POTPUNO OBEZBEĐENJE KVALITETA)
• Pitanje i odgovor - ZAVRŠETAK POSTUPKA AKTIVNOG OPLEMENJIVANJA PONOVNIM IZVOZOM I RAZDUŽENJE C5 CARINSKE DEKLARACIJE

Izvor: Paragraf Lex