Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PROPISI


 • PRAVILNIK O REZERVACIJI PARKING MESTA NA JAVNIM PARKIRALIŠTIMA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 2/2011, 11/2011, 49/2012 i 6/2013)
 • REŠENJE O IZMENI REŽIMA SAOBRAĆAJA U DELU ULICE ĐURE JAKŠIĆA (KOD AKADEMIJE UMETNOSTI) U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 6/2013)
 • REŠENJE O IZMENI REŽIMA SAOBRAĆAJA U DELU ULICE JOVANA ĐORĐEVIĆA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 6/2013)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU MESTA ZA PRIVREMENO POSTAVLJANJE ODREĐENIH OBJEKATA I UREĐAJA NA JAVNIM POVRŠINAMA KOJE SU U ZONI ZAŠTITE ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 8/2011, 30/2012, 33/2012, 49/2012 i 6/2013)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU POSEBNIH PARKIRALIŠTA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 54/2012 i 6/2013)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU BROJA UČENIKA I STUDENATA KOJI OSTVARUJU PRAVO NA POMOĆ U ŠKOLOVANJU I NOMINALNI IZNOS POMOĆI ZA 2013. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 6/2013)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU IZNOSA RODITELJSKOG DODATKA ZA PRVO DETE, NOVOGODIŠNJE NOVČANE POMOĆI, NOVOGODIŠNJEG POKLONA I NOVČANE POMOĆI ZA TROJKE, ZA 2013. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 6/2013)
 • ODLUKA O ZADUŽIVANJU GRADA KRAGUJEVCA ZA FINANSIRANJE DEFICITA TEKUĆE LIKVIDNOSTI ("Sl. list grada Kragujevca", br. 4/2013)
 • ODLUKA O ZADUŽIVANJU GRADA KRAGUJEVCA ZA FINANSIRANJE KAPITALNIH INVESTICIONIH RASHODA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 4/2013)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU NAZIVA ULICA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 4/2013)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA NOVOG PAZARA ZA 2013. GODINU ("Sl. list grada Novog Pazara", br. 12/2012)
 • ODLUKA O PRISTUPANJU OSNIVANJA JEDINSTVENOG ŠALTERA ZA IZDAVANJE GRAĐEVINSKIH DOZVOLA I PODRŠKU BIZNISU ("Sl. list grada Novog Pazara", br. 12/2012)
 • ODLUKA O USLOVNOM OTPISU KAMATA I MIROVANJU PORESKOG DUGA ("Sl. list grada Novog Pazara", br. 13/2012)
 • ODLUKA O OSNIVANJU FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. list opštine Pančevo", br. 17/2007 i "Sl. list grada Pančeva", br. 8/2009 i 37/2012)
 • ODLUKA O USLOVNOM OTPISU KAMATA I MIROVANJU PORESKOG DUGA ("Sl. list grada Pančeva", br. 37/2012)
 • PLAN LINIJA JAVNOG GRADSKOG PREVOZA PUTNIKA NA TERITORIJI GRADA PANČEVA ZA 2013. GODINU ("Sl. list grada Pančeva", br. 37/2012)
 • PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU PRENOSA NEUTROŠENIH BUDŽETSKIH SREDSTAVA GRADA PANČEVA NA RAČUN IZVRŠENJA BUDŽETA GRADA PANČEVA ("Sl. list grada Pančeva", br. 37/2012)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA ENERGETSKU EFIKASNOST GRADA PANČEVA ("Sl. list grada Pančeva", br. 27/2009 i 37/2012)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMITETA ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA ("Sl. list grada Pančeva", br. 30/2012 i 37/2012)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU TIMA ZA ANALIZU I REŠAVANJE PROBLEMA BUKE U GRADU PANČEVU ("Sl. list grada Pančeva", br. 37/2012)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU TIMA ZA ANALIZU I REŠAVANJE PROBLEMA BUKE U GRADU PANČEVU ("Sl. list grada Pančeva", br. 37/2012)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU TIMA ZA IZRADU NACRTA AKCIONOG PLANA ZA DRUŠTVENU INTEGRACIJU ROMA - GRAD PANČEVO - 2013. - 2016. ("Sl. list grada Pančeva", br. 33/2012, 34/2012 i 37/2012)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU ZABRANE ZAUSTAVLJANJA I PARKIRANJA NA KOLSKOM PRILAZU NARODNOM MUZEJU ("Sl. list grada Pančeva", br. 37/2012)
 • ZAKLJUČAK GRADSKOG VEĆA GRADA PANČEVA O UTVRĐIVANJU SPISKA LICA ZA OBAVLJANJE POSLOVA TEHNIČKOG PREGLEDA OBJEKATA (("Sl. list grada Pančeva", br. 3/2011 i 37/2012 - ispr.)
 • Vest - Paragraf Info: GLASILA: U REGISTRU RS+O OBJAVLJENI SADRŽAJI NOVIH BROJEVA OPŠTINSKOG GLASILA "SL. LIST OPŠTINE IVANJICA", BR. 9/2012 OD 30.11. I BR. 10/2012 OD 28.12.2012. GODINE
 • Vest - Paragraf Info: GLASILA: U REGISTRU RS+O OBJAVLJEN NOVI BROJ OPŠTINSKOG GLASILA "SL. LIST GRADA BEOGRADA", BR. 1/2013 OD 15.1.2013. GODINE
Izvor: Paragraf Lex