Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Aktuelna sudska praksa


  • Privredni apelacioni sud: AKTIVNA LEGITIMACIJA PO TUŽBI ZA IZMIRENJE UGOVORNE OBAVEZE U PARNIČNOM POSTUPKU - Zakon o parničnom postupku: čl. 79 i 80
  • Privredni apelacioni sud: GRAFOLOŠKO VEŠTAČENJE KAO USLOV ZA UTVRĐIVANJE AUTENTIČNOSTI POTPISA NA DOSTAVLJENOM PISMENU - Zakon o parničnom postupku: član 249
  • Privredni apelacioni sud: IZMENA ODLUKE O OTVARANJU I ZAKLJUČENJU STEČAJA DONETE NA OSNOVU ODREDBI ZAKONA KOJE NISU U SAGLASNOSTI SA USTAVOM REPUBLIKE SRBIJE - Zakon o Ustavnom sudu: član 61
  • Privredni apelacioni sud: NEMOGUĆNOST ISTICANJA ŽALBENIH NAVODA U PREDLOGU ZA VRAĆANJE U PREĐAŠNJE STANJE - Zakon o parničnom postupku: čl. 111 i 375
  • Privredni apelacioni sud: OBAVEZIVANJE STEČAJNOG DUŽNIKA NA PLAĆANJE KADA SU PREDMET TUŽBENOG ZAHTEVA POTRAŽIVANJA KOJA PREDSTAVLJAJU TROŠKOVE STEČAJNOG POSTUPKA - Zakon o parničnom postupku: član 376
  • Privredni apelacioni sud: POGREŠNO NASLOVLJAVANJE MERITORNE ODLUKE KAO PRESUDE ZBOG IZOSTANKA - Zakon o parničnom postupku: član 349
  • Privredni apelacioni sud: POVREDA PRAVA NA RASPRAVLJANJE NEUREDNIM POZIVANJEM STRANKE NA ROČIŠTE ZA GLAVNU RASPRAVU - Zakon o parničnom postupku: član 361 stav 2 tačka 7)
  • Privredni apelacioni sud: PREKID PARNICE ČIJI PREDMET NIJE UTVRĐEN PRE PRAVNOSNAŽNOG OKONČANJA POSTUPKA KOJI JE ISTOVREMENO U TOKU - Zakon o parničnom postupku: član 222 i član 401 tačka 3)
  • Privredni apelacioni sud: SPROVOĐENJE POSTUPKA PO ŽALBI NAKON ODBIJANJA PREDLOGA ZA VRAĆANJE U PREĐAŠNJE STANJE - Zakon o parničnom postupku: čl. 111 i 355
  • Privredni apelacioni sud: TERET DOKAZIVANJA ČINJENICA O POSLEDNJOJ MIRNOJ DRŽAVINI I IZVRŠENOM SMETANJU POSEDA - Zakon o parničnom postupku: čl. 220, 223 i 446
Izvor: Paragraf Lex