Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O RAČUNOVODSTVU: INFORMACIJA O VANREDNIM FINANSIJSKIM IZVEšTAJIMA


U skladu sa odredbama novog Zakona o računovodstvu ("Sl. glasnik RS" br. 62/2013) koji je stupio na snagu 24.7.2013. godine i mišljenjem Ministarstva finansija broj 011-00-102/2013-16 od 21.11.2013. godine koji se odnose na vanredne finansijske izveštaje, došlo je do promena u odnosu na stari Zakon o računovodstvu i reviziji, a koje se ogledaju u propisanom obimu obrazaca koji čine vanredni finansijski izveštaj i datumu sastavljanja tih izveštaja.

Vanredni finansijski izveštaji su izveštaji koje dostavljaju obveznici kod kojih je u toku tekuće godine došlo do statusne promene (spajanje, podela i odvajanje), otvaranja, odnosno zaključenja stečajnog postupka, pokretanja, odnosno zaključenja (okončanja) likvidacije. Obveznici dostavljanja vanrednog finansijskog izveštaja su i ogranci stranog pravnog lica, kao i preduzetnici u slučaju brisanja iz nadležnog statusnog registra.

Vanredni finansijski izveštaji se sastavljaju sa stanjem na dan koji prethodi danu upisa statusne promene u odgovarajući statusni registar i sastavljaju ga svi učesnici u statusnoj promeni.

Kod otvaranja, odnosno zaključenja stečajnog postupka sastavlja se na dan koji prethodi danu otvaranja, odnosno zaključenja tog postupka.

U slučaju pokretanja postupka likvidacije, vanredni finansijski izveštaj se sastavlja na dan koji prethodi danu registracije odluke o pokretanju postupka likvidacije, to jest na dan koji prethodi danu Rešenja o registraciji pokretanja postupka likvidacije koju donosi nadležni statusni registar. U slučaju zaključenja (okončanja) postupka likvidacije sastavlja se na dan koji prethodi danu donošenja odluke o okončanju postupka likvidacije koju donosi organ upravljanja pravnog lica - obveznika.

U slučaju brisanja ogranka stranog pravnog lica ili preduzetnika iz registra, vanredni finansijski izveštaj sastavlja se na dan koji prethodi danu Rešenja o brisanju, a koje donosi nadležni statusni registar.

Vanredni finansijski izveštaji dostavljaju se u roku od 60 dana od dana sastavljanja.

Bez obzira na veličinu obveznika, vanredni finansijski izveštaji sastavljaju se na obrascima "Bilans stanja" i "Bilans uspeha" propisanim odgovarajućim podzakonskim aktima o formi i sadržini obrazaca finansijskih izveštaja za određenu vrstu pravnih lica, koji su u primeni na dan sastavljanja vanrednih finansijskih izveštaja

Izvor: Vebsajt Agencije za privredne registre, 11.12.2013.