Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O PRIVATIZACIJI: NOVI VLASNIK ILI LIKVIDACIJA


Prema rečima Ljubodraga Savića, profesora na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, u odnosu na zakon po kome je prodata većina srpskih preduzeća, novi predlog jeste veliki napredak, ali je došao prekasno.

  • Predlog zakona nudi nekoliko novih modela među kojima je i opcija prodaje dela kapitala.

To bi trebalo da obezbedi veću zainteresovanost investitora, jer bi se kroz zajednička ulaganja i upravljanje, preduzeća razvijala, a dobit delila. Međutim, problem je teška situacija velikog broja preostalih društvenih firmi, i bojim se da i pored različitih mogućnosti koje se nude, neće biti zainteresovanih ljudi za njihovu kupovinu. Čak i ako se desi da neko želi da kupi, pre svega preduzeća u restrukturiranju, država mora da učini ogroman ustupak - kaže Savić.

On dodaje da ukoliko država svim preduzećima u restrukturiranju oprosti decenijske dugove za poreze i doprinose, za neplaćenu struju i razne druge komunalne usluge, za neisplaćene plate radnicima - otvara se pitanje ko će pokriti rupu koja će po tom osnovu nastati u budžetu, a procenjuje se da je ona oko 500 milijardi dinara. Savić potvrđuje da bi se rešavanjem jednog, otvorilo više drugih problema, ali kaže i da treba biti realan i priznati da su druga, bolja rešenja gotovo neostvariva.

- Sigurno je da bi bilo bolje da se ta preduzeća prodaju u viđenom stanju, ali je u ovom trenutku veoma teško učiniti, čak i ako država da neke druge povlastice, na primer da obezbedi kredite pod povoljnim uslovima, odrekne se za neki period plaćanja poreza i doprinosa, u celini ili delimično. To je praktični problem sa primenom ovog zakona. Ako očistite bilanse u velikim preduzećima, gde praktično nema kapitala i gde su obaveze veće od imovine, ostavljate povoljnu situaciju u kojoj nije teško uspešno poslovati. Ali ako uzmete preduzeće sa svim problemima koji u njemu postoje, to bi bio istinski oporavak - objašnjava naš sagovornik.

Ivan Nikolić, saradnik Ekonomskog instituta, slaže se da preduzeća u restrukturiranju neće moći lako da se privatizuju i tvrdi da ponuđeni ustupci nisu dovoljni da zainteresuju ulagače.

- Ne vidim po čemu je Srbija kao destinacija toliko superiorna u odnosu na druge da bi investitori došli baš ovde. Kriza je velika, i druge države i vlade su spremne na razne ustupke investitorima. Očistiti bilans preduzeća nije dovoljno.

Novi zakon o robnim berzama, jer mnoge od njih ne mogu da opstanu bez pomoći države. Goran Nikolić sa Instituta za evropske studije kaže da u ekonomskoj situaciji kakva je u Srbiji postoji moralna obaveza države da očuva sisteme koji zapošljavaju veliki broj radnika, i čijim gašenjem bi bili ugroženi čitavi gradovi.

- S obzirom na to da je rok za kraj privatizacije zakonom određen za kraj godine, jasno je da će njegova realizacija dovesti do gašenja skoro svih koja ne nađu vlasnike, jer bez ogromnog ulaganja države ona mogu samo da se zatvore.

On podseća da Železara opstaje jer joj pomaže država, uloženo je u RTB Bor i on je sada samoodrživ, Galenika ima tržište, dobre proizvode, njoj je potrebna početna pomoć i ona može da stane na noge. Železnica ce uvek biti u gubitku, Resavica takođe, neka preduzeća po definiciji prave gubitke, ali ako su važna zbog zapošljavanja, a mnoga jesu, država treba da ima strateški cilj da ih sačuva. Tako, zaključuje Nikolić, za „rezanje“ ostaju uglavnom manje firme bez ikakve perspektive, ali bi i tu trebalo imati na umu da privatizacija ima i socijalnu dimenziju, jer gubitak posla predstavlja težak udarac.

- Odluka da se zabranjuje kupovina preduzeća onima koji su se pokazali kao loši vlasnici u suprotnosti je sa zdravom logikom privatne inicijative i protivna je preduzetničkom duhu. Kada krećete u neki biznis i propadnete, zašto bi to bila otežavajuća okolnost da pokušate sa nekim drugim? U prirodi biznisa su pokušaji i greške. Zašto bi jedan neuspeh eliminisao bilo kakav novi pokušaj - kaže Ivan Nikolić.

- Kupovina dela kapitala društvenog preduzeća može da bude interesantna za srpske biznismene, među kojima je jedan nedavno izjavio da bi za nekoliko godina bez subvencija uspeo da od srpske Železnice napravi profitabilno preduzeće. Ja sam vrlo radoznao da saznam da li će se iko od tajkuna pojaviti da preuzme neko od ovih preduzeća, da on snosi rizik, zajedno sa državom i zajedno sa državom podeli tu dobit. - kaže Ljubodrag Savić.

Izvor: WWW.danas.rs, Ivana Nikoletić