Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

Aktuelna sudska praksa


  • Upravni sud: BIVŠI VLASNIK ILI NJEGOVI ZAKONSKI NASLEDNICI KAO NOSIOCI PRAVA NA VRAĆANJE ODUZETE IMOVINE ILI OBEŠTEĆENJE - Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju: član 5 stav 1 tačka 1)
  • Upravni sud: DEJSTVO POSEBNOG ZAKLJUČKA O OBEZBEĐENJU DOKAZA U UPRAVNOM POSTUPKU - Zakon o opštem upravnom postupku: član 191 stav 1
  • Upravni sud: DUŽNOSTI SLUŽBENOG LICA U ZATVORENOM ODELJENJU USTANOVE ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA - Zakon o državnim službenicima: član 109
  • Upravni sud: KRITERIJUM ZA OCENU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA STICANJE PRAVA NA INVALIDSKU PENZIJU PROFESIONALNIH VOJNIH LICA - Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju: član 21
  • Upravni sud: NEZAKONITOST REŠENJA KOJIM JE ŠTIĆENIKU ODREĐENO PRIVREMENO STARATELJSTVO S OBZIROM NA NEPOSTOJANJE TOG PRAVNOG INSTITUTA - Porodični zakon: član 132 stav 1
  • Upravni sud: OCENA PRAVILNOSTI AKATA I ODLUKA ORGANA UPRAVLJANJA PRIVREDNOG DRUŠTVA - Zakon o privrednim društvima: član 302
  • Upravni sud: ODLAGANJE IZVRŠENJA REŠENJA DONETOG OD STRANE NENADLEŽNOG ORGANA - Zakon o upravnim sporovima: član 23 stav 2
  • Upravni sud: ODSUSTVO IZRIČITE SAGLASNOSTI PREVOZNIKA NA KOJE JE BIO REGISTROVAN STARI RED VOŽNJE ZA BRISANJE U NOVOM REGISTRACIONOM PERIODU - Opšti uslovi prevoza u međumesnom drumskom prevozu putnika: član 3 stav 2
  • Upravni sud: PRIZNAVANJE PRAVA NA NOV IZNOS STAROSNE PENZIJE KORISNIKU NAKON UPLATE DELA DOPRINOSA - Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju: član 104
  • Upravni sud: RASPOREĐIVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA NA DRUGA ODGOVARAJUĆA RADNA MESTA PRILIKOM IZMENE AKTA O SISTEMATIZACIJI - Zakon o državnim službenicima: član 133 stav 1
Izvor: Paragraf Lex