Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovora


Email Print

Propisi


 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O DONOŠENJU STRATEGIJE RAZVOJA ŠKOLSKOG SPORTA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA PERIOD 2013-2017. GODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 47/2013)
 • REŠENJE O BROJU DIPLOMA I NAGRADA KOJE ĆE SE DODELITI DAROVITIM UČENICIMA I NJIHOVIM MENTORIMA ("Sl. list AP Vojvodine", br. 47/2013)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2013. GODINI ("Sl. list AP Vojvodine", br. 6/2013, 13/2013, 31/2013, 45/2013 i 47/2013)
 • ODLUKA O MREŽI DEČJIH VRTIĆA I OSNOVNIH ŠKOLA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 14/2006, 3/2009, 27/2009, 21/2011 i 65/2013)
 • ODLUKA O OBAVLJANJU DELATNOSTI ZOOHIGIJENE ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 65/2013)
 • ODLUKA O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "INFORMATIKA" NOVI SAD I TEKUĆEG ODRŽAVANJA ZA 2013. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 56/2012, 34/2013 i 65/2013)
 • ODLUKA O UPRAVLJANJU KEJOM U GRADU NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 51/2011, 26/2013 i 65/2013)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU STOPA POREZA NA IMOVINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 65/2013)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PROSEČNE CENE KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI PO ZONAMA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2014. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 65/2013)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA VALJEVA ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 17/2012, 5/2013 i 28/2013)
 • ODLUKA O FINANSIRANJU TROŠKOVA VANTELESNE OPLODNJE ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 17/2012, 5/2013 i 9/2013)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU ROBNIH REZERVI GRADA VALJEVA I OBAVLJANJU DELATNOSTI IZ OBLASTI POLJOPRIVREDE ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 6/2010 - prečišćen tekst i 9/2013)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU ZONA ZA OBRAČUN POREZA NA IMOVINU I PROSEČNOJ CENI KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI PO ZONAMA NA TERITORIJI GRADA VALJEVA ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 9/2013)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE STOPE POREZA NA IMOVINU I VISINE STOPE AMORTIZACIJE NA TERITORIJI GRADA VALJEVA ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 9/2013)
 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADA VALJEVA ZA 2012. GODINU ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 9/2013)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU CENE USLUGA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI "MILICA NOŽICA" U VALJEVU ZA SEPTEMBAR 2013. GODINE ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 9/2013)
 • ODLUKA O POVERAVANJU OBAVLJANJA LOKALNOG LINIJSKOG PREVOZA PUTNIKA NA TERITORIJI GRADA VRANJA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 30/2013 i 38/2013)
 • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA, KRITERIJUMIMA, NAČINU I POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU TROŠKOVA ZA VANTELESNU OPLODNJU ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 13/2013 i 38/2013)
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA I USLOVIMA ZA ODOBRENJE FINANSIRANJA KAMATNIH STOPA ZA DODELU BESKAMATNIH POLJOPRIVEDNIH I PRIVREDNIH KREDITA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 38/2013)
 • PROGRAM FINANSIRANJA POTREBA U OBLASTI SPORTA ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 33/2013 i 38/2013)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU DOKTORA MEDICINE ZA STRUČNO UTVRĐIVANJE VREMENA I UZROKA SMRTI UMRLIH IZVAN ZDRAVSTVENE USTANOVE I IZDAVANJE POTVRDE O SMRTI ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 38/2013)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA I ODRŽAVANJA SLUŽBENIH VOZILA GRADSKE UPRAVE GRADA KRALJEVA ("Sl. list grada Kraljeva", br. 26/2013)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA DRUŠTVENI RAZVOJ ("Sl. list grada Kraljeva", br. 26/2013)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA ODRŽIVI EKONOMSKI RAZVOJ ("Sl. list grada Kraljeva", br. 26/2013)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA ODRŽIVI TERITORIJALNI I INFRASTRUKTURNI RAZVOJ ("Sl. list grada Kraljeva", br. 26/2013)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA RAZVOJ LOKALNE SAMOUPRAVE I REGIONALNU SARADNJU ("Sl. list grada Kraljeva", br. 26/2013)
Izvor: Paragraf Lex