Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OSMA SEDNICA DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE U 2012. GODINI €� ZAKLJUčENA RASPRAVA U POJEDINOSTIMA O PREDLOGU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA, PREDLOGU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKCIZAMA, PREDLOGU ZAKONA O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVčANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA, PREDLOGU ZAKONA O USLOVNOM OTPISU KAMATA I MIROVANJU PORESKOG DUGA I PREDLOGU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DEVIZNOM POSLOVANJU €�


Jedanaestog dana, 11. decembra, pre prelaska na rad po dnevnom redu sednice, predsednici, odnosno ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa narodni poslanici Aleksandar Jugović, dr Slobodan Samardžić, Miljenko Dereta i Radoslav Milovanović zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

U prepodnevnom delu sednice, Narodna skupština vodila je i zaključila pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o dopuni Zakona o budžetskom sistemu.

Narodna skupština je, na osnovu Odluke Republičke izborne komisije i na predlog Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja, konstatovala potvrđivanje mandata narodnim poslanicima Aleksandru Seniću i Biljani Hasanović Korać, izabranim sa Izborne liste Izbor za bolji život- Boris Tadić. Narodni poslanici su zatim položili zakletvu.

Predsedavajuća sednici, potpredsednica Narodne skupštine Vesna Kovač obavestila je narodne poslanike da će delu sednice prisustvovati studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Prištini, sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici.

Do kraja rada, Narodna skupština vodila je i zaključila raspravu u pojedinostima o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama, Predlogu zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama, Predlogu zakona o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga i Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju.

Narodna skupština nastavlja rad u sredu, 12. decembra, u 10 časova.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 11.12.2012.