Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODRŽANA XXII SEDNICA SKUPŠTINE AP VOJVODINE: DONETA PLATFORMA O POLAZNIM OSNOVAMA ZA IZRADU ZAKONA O FINANSIRANJU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE I ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA SKUPšTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE


Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine održala je svoju XXII sednicu kojom je predsedavao predsednik Skupštine Ištvan Pastor. Nakon prelaska na rad po utvrđenom dnevnom redu, pokrajinski poslanici su raspravljali i izjašnjavali se o dve tačke dnevnog reda, Predlogu odluke o izmenama i dopunama Poslovnika Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, čiji je predlagač bio Odbor za propise pokrajinske Skupštine i Predlogu platforme o polaznim osnovama za izradu zakona o finansiranju Autonomne Pokrajine Vojvodine, koji je Skupštini na razmatranje i donošenje podnela Grupa od 48 pokrajinskih poslanika. Predlog odluke o izmenama i dopunama Poslovnika Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, poslanicima je obrazložio predsednik skupštinskog Odbora za propise Stevica Nazarčić. On je pojasnio da izmene i dopune Poslovnika treba da obezbede i stvore normativni okvir za efikasniji rad Skupštine i efikasniji rad njenih poslanika. Najvažnije izmene odnose se na odredbe kojima se regulišu način i rokovi za sazivanje sednica Skupštine i način dostavljanja materijala poslanicima, što se posebno odnosi na slučajeve kada je potrebno sazvati sednicu u kraćem vremenskom roku ili u kratkom roku podneti amandmane na predloge akata koje razmatra Skupština, kao i u drugim okolnostima koje zehtevaju brzu reakciju. Takođe, izmenjene su odredbe koje se odnose na broj i delokrug rada skupštinskih Odbora i koje će se primenjivati od konstituisanja novog saziva Skupštine. Zatim, odredbe koje se tiču replike poslanika na sednicama, gde se poslanicima omogućava da repliciraju i predstavnicima Vlade ili drugim podnosiocima predloga koji ih obrazlažu na sednici. Izmenama i dopunama Poslovnika, uvode se novi instituti, poput svečanih i tematskih sednica pokrajinske Skupštine i mogućnosti formiranja i rada određenih takozvanih neformalnih poslaničkih grupa koje se bave različitim društvenim temama, a sve po ugledu na dobru praksu rada u drugim razvijenim parlamentima. Skupština se najpre izjašnjavala o amandmanima na pomenuti Predlog odluke. Budući da je Odbor za propise kao predlagač Odluke, prethodno na svojoj sednici prihvatio amandmane III i VI na Predlog odluke, oni su postali sastavni deo Predloga odluke i o njima se na sednici Skupštine nije odvojeno glasalo. O amandmanima I,II, IV i V, poslanici su se na sednici izjašnjavali pojedinačno i ni jedan od tih amandmana nije prihvaćen. Nakon toga, pokrajinska Skupština je donela Odluku o izmenama i dopunama Poslovnika Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine.

U nastavku sednice, pokrajinska Skupština je donela Platformu o polaznim osnovama za izradu zakona o finansiranju Autonomne Pokrajine Vojvodine. Prethodno je kao predstavnik predlagača, uvodno obrazloženje ponovo dao pokrajinski poslanik Stevica Nazarčić, a Skupštini se kao predsednik nadležnog Odbora za pitanja ustavno - pravnog položaja Pokrajine obratio i Ištvan Pastor, dok je obrazloženje Mišljenja Pokrajinske vlade podneo Zoran Radoman, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za finansije. Nakon toga, u pretresu je učestvovao veliki broj pokrajinskih poslanika iz redova pozicije i opozicije. Ukazujući na značaj i neophodnost donošenja takve Platforme, predstavnici predlagača su u uvodnom obrazloženju istakli da se pitanje finansiranja Pokrajine mora što pre sistemski rešiti i to donošenjem posebnog zakona i podsetili da će poslednjeg dana ove kalendarske godine biti tačno pet godina od kako je rok za donošenje Zakona o finansiranju Pokrajine istekao. Platformu su ocenili kao izuzetno značajnu, naglašavajući kako se ona donosi s ciljem da se u okviru institucionalne rasprave i saradnje u što kraćem roku dođe do zakona o finansiranju APV, odnosno njegovog donošenja u Narodnoj Skupštini. Poslanici iz redova opozionih partija u Skupštini AP Vojvodine izneli su u pretresu različite primedbe i kritike na sadržaj Platforme i glasali su protiv njenog donošenja.

Izvor: Vebsajt Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, 11.11.2013.