Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovora


Email Print

NOVI ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU NIJE PRILAGOĐEN NAŠOJ PRAVNOJ TRADICIJI TVRDE STRUČNJACI


Nakon 40 dana primene novog Zakonika o krivičnom postupku (ZKP), koji je pored tužilačke istrage uveo brojne novine u naš sudski sistem, predstavnici prakse ali i resornog ministarstva složni su da Zakonik za sada nije pokazao dobre rezultate i da bi ga nakon utvrđivanja manjkavosti trebalo izmeniti.

Sporni ZKP usvojio je prethodni saziv Narodne skupštine, a njegova primena je počela 1. oktobra 2013. Iako su predstavnici nove Vlade u više navrata najavljivali da će se pre početka njegove primene brojne odredbe promeniti, do toga nije došlo.

Tužioci, u čije je ruke s novim zakonikom prešlo najviše posla, advokati kao pretstavnici odbrane optuženih, ali i Ministarstvo pravde i državne uprave saglasni su da moraju da se utvrde sve manjkavosti koje se javljaju u primeni ZKP-a i pod hitno izmenama odredbi Zakonik prilagodi realnim potrebama srpskog pravosuđa.

Predsednik Udruženja tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije Goran Ilić rekao je Tanjugu je 40 dana od početka primene, suviše kratak period da bi se mogla dati konačna ocena o tome kako se tužioci snalaze sa primenom novog ZKP-a, ali da "neki glasovi sa terena ukazuju da postoje brojni problemi".

"Neki su vezani za sam zakonik, koji nije prilagođen našoj pravnoj tradiciji. Sa druge strane postoje problemi zbog nedovoljnog broja javnih tužilaca i zamenika i uopšte izvršilaca u javnim tužilaštvima", rekao je Ilić.

Prema njegovim rečima, zakonik je nejasan i postoje veliki problemi u tumačenju pojedinih normi jer se u skoro svakoj situaciji se postavlja pitanje dozvoljenosti pojedinih dokaza. "Kako reče jedan sudija umesto da primenjujemo Zakonik mi ga tumačimo. Rešenja u Zakoniku su potpuno nepoznata našoj pravnoj tradiciji i sasvim je logično da postoje početna nesnalaženja i uopšte razumevanja stanja stvari", napomenuo je Ilić.

Predsednik tužilačkog udruženja je ukazao da, činjenica da su za 40 dana primene Zakonika, u Višem javnog tužilaštvu u Beogradu podignute samo dve optužnice, može da pokaže da nije najbolja situacija u pogledu primene novog ZKP-a.

On je međutim podsetio da je ovaj ZKP "nasleđena stvar", jer je njega pre nekoliko godina doneo prethodni saziv Narodne skupštine na predlog prethodne Vlade i istakao da bi sada trebalo brzo reagovati i ustanoviti koji su problemi praktične, a koji normativne prirode i raditi na njihovom otklanjanju.

Izvor: Tanjug