Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovora


Email Print

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR


• RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE FAKTORING POSLOVA: • Kod faktora, ustupioca i dužnika pravnih lica, odnosno preduzetnika •

• USLOVI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA ODBITAK PRETHODNOG PDV OBRAČUNATOG ZA PROMET USLUGE ČIŠĆENJA POSLOVNOG PROSTORA

• ZAKONSKE MOGUĆNOSTI KOJE OBVEZNIK IMA NA RASPOLAGANJU KADA PRVOSTEPENI PORESKI ORGAN U PONOVNOM POSTUPKU NE POŠTUJE ROK OD ČETRDESET DANA ZA DONOŠENJE NOVOG REŠENJA

Izvor: Paragraf Lex