Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovora


Email Print

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR


• REŠENJE O ODBIJANJU ZAHTEVA OKRIVLJENOG ZA IZUZEĆE VEŠTAKA

• REŠENJE O POSTAVLJANJU BRANIOCA PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI

• SLUŽBENA BELEŠKA O PRIJEMU KRIVIČNE PRIJAVE

• ZAHTEV ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI ZBOG POVREDE ZAKONA - primer 1

• ZAPISNIK O PRIJEMU KRIVIČNE PRIJAVE

• KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ELEKTRONSKOJ TRGOVINI - "Sl. glasnik RS", br. 95/2013: • Osnovi cilj Zakona je da obezbedi pravnu sigurnost u elektronskom poslovanju •

• OPOZIV PUNOMOĆJA I PREDUZIMANJE PARNIČNIH RADNJI OD STRANE PUNOMOĆNIKA

• USLOVI I POSTUPAK ZA VRAĆANJE DODATNIH UPLATA ČLANOVIMA PRIVREDNOG DRUŠTVA

Izvor: Paragraf Lex