Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Aktuelna službena mišljenja


  • Ministarstvo finansija: PORESKI TRETMAN PROMETA DOBARA I USLUGA KOJI SE FINANSIRA SREDSTVIMA ZAJMA NA OSNOVU UGOVORA O ZAJMU ZA KOJI JE REPUBLIKA SRBIJA GARANT - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 24
  • Ministarstvo finansija: USLOVI POD KOJIMA SE PREDSTAVNIŠTVO STRANOG PRIVREDNOG DRUŠTVA MOŽE SMATRATI OBVEZNIKOM PDV - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 8
Izvor: Paragraf Lex