Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraAktuelna službena mišljenja


EVIDENTIRANJE ODOBRENJA ZA POSTUPKE PASIVNOG OPLEMENJIVANJA I PRERADE POD CARINSKOM KONTROLOM KROZ ISCS OD 8.10.2012. GODINE - Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku: član 24 Putanja dokumenta: /Old/uc/uc2012_10/uc_0009.htm

Izvor: Paragraf Lex