Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAOPŠTENJE SA SEDNICE VLADE AP VOJVODINE ODRŽANE 11.9.2013. GODINE


Na sednici Vlade Vojvodine, kojom je predsedavao predsednik Vlade dr Bojan Pajtić, prihvaćen je Predlog sporazuma o saradnji između Zakarpatske oblasne državne administracije u Ukrajini i Vlade AP Vojvodine.

Sporazumom je predviđeno uspostavljanje saradnje i razmena iskustava u oblasti nauke i obrazovanja, kulture, umetnosti, informisanja, turizama i sporta, te jačanje međuregionalne saradnje. U oblasti nauke i obrazovanja predviđeno je uspostavljanje saradnje između univerzitetskih centara, organizovanje zajedničkih seminara, simpozijuma, naučno-istraživačkih konferencija i drugo. U domenu kulture i informisanja predviđeno je, između ostalog, uspostavljanje saradnje između pozorišta i muzeja Zakarpatske oblasti i AP Vojvodine, organizovanje umetničkih izložbi u Vojvodini, gostovanje ansambala i solista, potom saradnja radio-stanica i televizija na zajedničkim projektima, kao i saradnja izdavačkih kuća.

Poseban akcenat stavljen je na podsticanje saradnje naučno-istraživačkih i kulturnih organizacija Ukrajine sa Zavodom za kulturu vojvođanskih Rusina u Vojvodini, Nacionalnim savetom ukrajinske nacionalne manjine Srbije, Nacionalnim savetom rusinske nacionalne manjine Srbije, Savezom Ukrajinaca-Rusina Srbije i drugim zainteresovanim organizacijama iz naše zemlje.

Inicijativu za uspostavljanje saradnje između Zakarpatske oblasne državne administracije i Vlade AP Vojvodine, pokrenula je rusinska nacionalna zajednica.

Članovi Vlade prihvatili su i predlog da se Dobrovoljnom vatrogasnom društvu u Kucuri usmeri 400 hiljada dinara za nabavku vatrogasnog kamiona.

Na sednici Vlade Vojvodine prihvaćeni su i Nacrti odluka o izradi prostornih planova specijalnih rezervata prirode "Slano kopovo" i "Titelski breg", te prostornog plana "Subotičke pustare i jezera" i infrastrukturnog koridora "Turija-sever". Prihvaćeni Nacrti obuhvaćeni su Prostornim planom Republike Srbije i Regionalnim prostornim planom AP Vojvodine, sa pratećim Planom implementacije.

Cilj izrade navedenih planova je da se utvrdi koncepcija zaštite, očuvanja, uređenja, unapređenja i korišćenja zaštićenog područja u skladu sa predviđenim režimima zaštite. Planovima su utvrđene i mere zaštite, koje treba da obezbede adekvatnu prevenciju i kontrolu svih oblika degradacije zaštićenih predela. Takođe, predviđene su i mere za promociju i povezivanje prirodnih i kulturnih vrednosti.

Izvor: Vebsajt Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine, 11.9.2013.