Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SLUŽBENI GLASNIK RS, BROJ 80 OD 11.9.2013/ODABRANI DOKUMENTI


 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA JULIETA D.O.O. ("Sl. glasnik RS", br. 80/2013)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA TDR D.O.O. ("Sl. glasnik RS", br. 80/2013)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O JEDINSTVENOJ TARIFI PO KOJOJ NARODNA BANKA SRBIJE NAPLAĆUJE NAKNADU ZA IZVRŠENE USLUGE ("Sl. glasnik RS", br. 80/2013)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O BROJU SUDIJA U SUDOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 80/2013)
 • ODLUKA O RASPUŠTANJU SKUPŠTINE OPŠTINE LEPOSAVIĆ I OBRAZOVANJU PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE LEPOSAVIĆ ("Sl. glasnik RS", br. 80/2013)
 • ODLUKA O RASPUŠTANJU SKUPŠTINE OPŠTINE ZUBIN POTOK I OBRAZOVANJU PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE ZUBIN POTOK ("Sl. glasnik RS", br. 80/2013)
 • ODLUKA O RASPUŠTANJU SKUPŠTINE OPŠTINE ZVEČAN I OBRAZOVANJU PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE ZVEČAN ("Sl. glasnik RS", br. 80/2013)
 • PRAVILNIK O UNUTRAŠNJEM REDU I ČUVARSKOJ SLUŽBI SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE ,,SLANO KOPOVO" ("Sl. glasnik RS", br. 80/2013)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "4. OKTOBAR" DEBELJAČA ("Sl. glasnik RS", br. 80/2013)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "BANAT" UZDIN ("Sl. glasnik RS", br. 80/2013)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "ELAN" KOVAČICA ("Sl. glasnik RS", br. 80/2013)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "OBRENOVAC" IZ OBRENOVCA ("Sl. glasnik RS", br. 80/2013)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PADINA" PADINA ("Sl. glasnik RS", br. 80/2013)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PARKING SERVIS" OBRENOVAC ("Sl. glasnik RS", br. 80/2013)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "RAD" CREPAJA ("Sl. glasnik RS", br. 80/2013)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "TOPLOVOD" OBRENOVAC ("Sl. glasnik RS", br. 80/2013)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA" OBRENOVAC ("Sl. glasnik RS", br. 80/2013)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "DIREKCIJA ZA IZGRADNJU OPŠTINE KOVAČICA" KOVAČICA ("Sl. glasnik RS", br. 80/2013)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "NAŠ STAN" KOVAČICA ("Sl. glasnik RS", br. 80/2013)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "POSLOVNO REKREATIVNI CENTAR RELAX" KOVAČICA ("Sl. glasnik RS", br. 80/2013)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "RADIO TELEVIZIJA OPŠTINE KOVAČICA" KOVAČICA ("Sl. glasnik RS", br. 80/2013)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA SPORTSKO KULTURNI CENTAR "OBRENOVAC" ("Sl. glasnik RS", br. 80/2013)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA IZGRADNJU OBRENOVCA ("Sl. glasnik RS", br. 80/2013)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA ZAŠTITU I UNAPREĐENJE ŽIVOTNE SREDINE NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE OBRENOVAC ("Sl. glasnik RS", br. 80/2013)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JKP "ČISTOĆA – MALO CRNIĆE" ("Sl. glasnik RS", br. 80/2013)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JP "BB TERM" BAJINA BAŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 80/2013)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JP "DIREKCIJA ZA IZGRADNJU OPŠTINE MALO CRNIĆE" MALO CRNIĆE ("Sl. glasnik RS", br. 80/2013)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JP "POSLOVNI PROSTOR" OBRENOVAC ("Sl. glasnik RS", br. 80/2013)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NACIONALNOG SAVETA ZA REGIONALNI RAZVOJ ("Sl. glasnik RS", br. 80/2013)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE KOSOVSKA MITROVICA ("Sl. glasnik RS", br. 80/2013)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE LEPOSAVIĆ ("Sl. glasnik RS", br. 80/2013)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE ZUBIN POTOK ("Sl. glasnik RS", br. 80/2013)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE ZVEČAN ("Sl. glasnik RS", br. 80/2013)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA FONDA ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 80/2013)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEĐUVLADINE JUGOSLOVENSKO-BELORUSKE KOMISIJE ZA TRGOVINSKO-EKONOMSKU SARADNJU ("Sl. glasnik RS", br. 80/2013)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE KOMISIJE ZA EKONOMSKU SARADNJU SA CRNOM GOROM ("Sl. glasnik RS", br. 80/2013)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA ADMINISTRATIVNE KOMISIJE ("Sl. glasnik RS", br. 80/2013)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA STAMBENA PITANJA I RASPODELU SLUŽBENIH ZGRADA I POSLOVNIH PROSTORIJA ("Sl. glasnik RS", br. 80/2013)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE ŠTETE OD ELEMENTARNIH NEPOGODA ("Sl. glasnik RS", br. 80/2013)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA JAVNE SLUŽBE ("Sl. glasnik RS", br. 80/2013)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA ODNOSE SA INOSTRANSTVOM ("Sl. glasnik RS", br. 80/2013)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA PRAVNI SISTEM I DRŽAVNE ORGANE ("Sl. glasnik RS", br. 80/2013)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA PRIVREDU I FINANSIJE ("Sl. glasnik RS", br. 80/2013)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 80/2013)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA VETERINARSKOG SPECIJALISTIČKOG INSTITUTA "ZRENJANIN" SA SEDIŠTEM U ZRENJANINU ("Sl. glasnik RS", br. 80/2013)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 80/2013)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DIREKTORA UPRAVE ZA VETERINU U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 80/2013)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DIREKTORA UPRAVE ZA ZAŠTITU BILJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 80/2013)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU KULTURE I INFORMISANJA ("Sl. glasnik RS", br. 80/2013)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU OMLADINE I SPORTA ("Sl. glasnik RS", br. 80/2013)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU SAOBRAĆAJA ("Sl. glasnik RS", br. 80/2013)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 80/2013)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 80/2013)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA MINISTRA SPOLJNIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 80/2013)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU SEKRETARA MINISTARSTVA KULTURE I INFORMISANJA ("Sl. glasnik RS", br. 80/2013)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEĐUVLADINE JUGOSLOVENSKO-BELORUSKE KOMISIJE ZA TRGOVINSKO-EKONOMSKU SARADNJU ("Sl. glasnik RS", br. 80/2013)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE KOMISIJE ZA EKONOMSKU SARADNJU SA CRNOM GOROM ("Sl. glasnik RS", br. 80/2013)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 80/2013)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA UPRAVE ZA VETERINU U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 80/2013)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 80/2013)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA ("Sl. glasnik RS", br. 80/2013)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA SPOLJNIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 80/2013)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NACIONALNOG SAVETA ZA REGIONALNI RAZVOJ ("Sl. glasnik RS", br. 80/2013)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "JUGOIMPORT-SDPR" ("Sl. glasnik RS", br. 80/2013)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU SEKRETARA MINISTARSTVA KULTURE I INFORMISANJA ("Sl. glasnik RS", br. 80/2013)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI GENERALNOG DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 80/2013)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA VETERINARSKOG SPECIJALISTIČKOG INSTITUTA "ZRENJANIN" SA SEDIŠTEM U ZRENJANINU ("Sl. glasnik RS", br. 80/2013)
 • ZAKLJUČAK VLADE 24 BROJ 119-7654/2013 ("Sl. glasnik RS", br. 80/2013)
 • ZAKLJUČAK VLADE 24 BROJ 119-7655/2013 ("Sl. glasnik RS", br. 80/2013)
 • ODLUKA O RASPUŠTANJU SKUPŠTINE OPŠTINE KOSOVSKA MITROVICA I OBRAZOVANJU PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE KOSOVSKA MITROVICA ("Sl. glasnik RS", br. 80/2013)
Izvor: Paragraf Lex