Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovora


Email Print

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR


IZRADA PREDLOGA FINANSIJSKOG PLANA ZDRAVSTVENIH USTANOVA ZA 2014. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2015. I 2016. GODINU

LICE NADLEŽNO ZA RASPOREĐIVANJE ZAPOSLENIH U OBRAZOVNOJ USTANOVI

Izvor: Paragraf Lex