Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEKONOMISTI O NOVIM MERAMA VLADE


Vladin paket mera za fiskalnu konsolidaciju, koji podrazumeva i povećanje poreza na dodatu vrednost i nekih drugih dažbina, ekonomisti različito komentarišu, dok privrednici mahom pozdravljaju ukidanje brojnih parafiskalnih nameta.

Prema njegovom mišljenju, neke od tih mera su i kontradiktorne sa politikom Vlade, jer ona s jedne strane "pokušava da podstakne investitore sa 10.000 evra po otvorenom radnom mestu, a s druge strane podiže porez na kapitalnu dobit sa 10 na 12 odsto, što tera investitore".

Takođe, ako podižete poreze, vi podižete i nivo cena, odnosno inflaciju i ta mera ide u jednom pravcu, a koraci NBS da se povećava referentna kamatna stopa, da bi se suzbila inflacija, idu u drugom pravcu, naveo je Prokopijević.

"Ovo je niz štetnih i međusobno kontradiktornih mera i pogrešno je što su donete, a još je pogrešnije što nije oročeno njihovo donošenje, gde bi se reklo da ove povišene stope ostaju na snazi, recimo, šest meseci, dok država ne otpusti jedan broj zaposlenih koji su viškovi i ne smanji rashode u javnom sektoru", rekao je on.

Prokopijević je ocenio i da je ograničavanje rasta plata u javnom sektoru i penzija na dva odsto "demagoški manevar" i da je pitanje šta to povećanje znači, imajući u vidu da će, kako on navodi, inflacija biti između 10 i 15 odsto.

"To znači ako inflacija bude 12 odsto i plate se povećaju dva odsto, da će realno izgubiti 10 odsto", dodao je Prokopijević.

On je naveo i da su olakšice za poslovanje privrede korisna stvar, ali se postavlja pitanje "zašto je neko čekao 12 godina da bi te poreze i takse za registraciju sveo na jedan formular i je li 12 godina trebalo da se uoči da to nije dobro".

"Ostaje otvoreno ključno pitanje kakva je država moguća, kakva je država potrebna i održiva, kakav je balans između opšte potrošnje i proizvodnih mogućnosti društva, nama su te bazične proporcije sve poremećene i ne može se to kratkoročnim merama otkloniti", dodao je on.

Zec smatra da se i dalje vodi borba ko će da snosi najveći teret krize - da li najbogatiji, da li srednji sloj, da li najsiromašniji - "to je pitanje društvenog konsenzusa koje nije ni dotaknuto, a jedno društvo izlazi iz krize tek kad reši taj bazični konflikt između društvenih grupa".

Kako je naveo, ono što je ponovo uvedeno, a o čemu niko ne govori je inflatorni porez.

Ako stopa inflacije pređe 10 odsto, a svi su sad sigurni da će preći i da će biti mnogo više, onda je to oporezivanje svih primalaca fiksnih dohodaka, a to su plate i penzije i to je onda vraćanje na stari model brisanja dugova, precizirao je Zec.

"Čim imate inflaciju, vi nagrađujete dužnike, a kažnjavate poverioce, nagrađujete one koji kasne sa otplatama, a kažnjavate one koji plaćaju na vreme, počevši od struje do kirije, pa do robnih transakcija. Znači ovde se vraćamo na oveštale forme da inflacija na kraju sve pokriva, a to nije dobro", dodao je on.

Nikolić je rekao za Tanjug da će povećanje prihoda pre svega biti ostvareno povećanjem poreza na dodatu vrednost (PDV) i akciza, kao i premeštanjem prihoda nekih agencija u budžet, pa će država moći da sa njima raspolaže.

Ukazao je da će to značajno umanjiti troškove poslovanje preduzeća, počev od firmarina i naknada za isticanje reklame do drugih troškova.

Mnoge naknade koje je Vlada Srbije ukinula ili umanjila, bile su različite od opštine do opštine, a uvođenjem jedinstvene takse, nestaju te razlike koje su iznosile i po više hiljade dinara.

Izvor: Tanjug