Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• UTVRĐEN JE PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST
• OBAVEZA DOSTAVLJANJA AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE ODLUKE O RASPODELI DOBITI ILI IZJAVE ZAKONSKOG ZASTUPNIKA DA NIJE DONETA ODLUKA
• PDV TRETMAN PROMETA USLUGA OBRAZOVANJA KOJI OBVEZNIK VRŠI U OKVIRU ŠKOLE ČIJA JE DELATNOST PO KLASIFIKACIJI DELATNOSTI RAZVRSTANA U "OSTALO OBRAZOVANJE"
• PORESKI TRETMAN NAKNADE TROŠKOVA PUTOVANJA I ISHRANE ZAPOSLENIMA

Izvor: Paragraf Lex