Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• KONAČNO CARINJENJE PRIVREMENO UVEZENE ROBE ZA KOJU NIJE BILO POTREBNO PRILAGANJE ISPRAVE O USAGLAŠENOSTI PREMA RANIJE VAŽEĆIM PROPISIMA
• MOGUĆNOST DA STRANKA ODUSTANE OD SVOG ZAHTEVA KADA JE VEĆ POKRENUT POSTUPAK POVODOM ZAHTEVA ZA OTVARANJE CARINSKOG SKLADIŠTA

Izvor: Paragraf Lex