Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovora


Email Print

RADI BRŽEG REŠAVANJA SUDSKIH SPOROVA, PREDMETI IZ GLAVNOG GRADA ŠALJU SE U SUDOVE U DRUGIM MESTIMA


Domaće pravosuđe ima šest miliona nerešenih sporova. Oko 60 odsto predmeta nalazi se pred beogradskim sudovima. Radi bržeg rešavanja sporova, predmeti iz glavnog grada šalju se u sudove u drugim mestima.

Pred srpskim sudovima ima šest miliona nerešenih predmeta, pa se taj podatak koristi i kao dokaz neefeikasnosti domaćeg pravosuđa. Ipak, nisu svi sudovi jednako opterećni. Oko 60 odsto predmeta nalazi se pred beogradskim sudovima. Vrhovni kasacioni sud zbog toga je odlučio da 3.000 predmeta iz Višeg suda u Beogradu pošalje na odlučivanje sudovima širom Srbije.

Dok su viši sudovi u Srbiji na kraju 2012. godine imali od tri do tri stotine prenetih predmeta, Viši sud u Beogradu imao je više od 18.000 nerešenih žalbi u parničnim postupcima. Kada se tome doda podatak i da postupci traju po nekoliko godina, stiče se utisak da je pravda dostupnija građanima u manjim gradovima, nego u prestonici.

"Svaki predmet je u suštini nov, niko ga nije sudio, on samo stoji i vodi se kao stari, jer nije stigao na red da bude rešen, tu stoji odluka, žalba i spisi predmeta", kaže predsednik Vrhovnog kasacinog suda Dragomir Milojević.

U zavisnosti od broja nerešenih predmeta, sudovima u Srbiji poslato je od 100 do 200 parnica. U sud u Prokuplju stiglo je nešto više od 100 predmeta.

"Naše parnično veće je vrlo efikasno u izradi drugostepenih odluka, bez obzira na to što će primiti taj broj predmeta, mi ćemo postupiti potpuno u skladu sa zakonom i u rokovima koji su za to propisani", rekao je zamenik predsednika Višeg suda u Prokuplju.

U Vrhovnom kasacionom sudu kažu da će se takva praksa primenjivati samo u parnicama, pošto prisustvo stranke nije obavezno. Koje predmete će ustupiti kolegama iz drugih gradova odlučivali su u višem sudu, ali se vodilo računa o ravnopravnosti.

"Ima predmeta iz 2011, 2012 i 2013 godine. Nismo hteli ni da budu sve stari, ni sve novi predmeti, da bi ta dostupnost pravdi građana bila u neku ruku ispoštovana", kaže Dragomir Milojević. 

Prema njegovim rečima, nisu svi sudovi dobili 2011, 2012, 2013. godinu, nego po određeni broj iz svake godine, tako da bude ujednačenost po starosti predmeta.

Planirano je da u septembru sudovima bude prosleđeno drugih 3.000 predmeta i takva praksa će se nastaviti i dalje.

Izvor: www.rts.rs