Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovora


Email Print

PRAVNI INSTRUKTOR


• ODLUKA O SMANJENJU OSNOVNOG KAPITALA DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU RADI POKRIĆA GUBITAKA
• UGOVOR O FORFETINGU (SA UGOVOROM O CESIJI)
• Stručni komentar - KOMENTAR POVODOM DONOŠENJA DVA PRAVILNIKA O OBUCI I ISPITIMA ZA VOZAČE TRAMVAJA I VOZAČE TURISTIČKOG VOZA - "Sl. glasnik RS", br. 66/2013
• Stručni komentar - KOMENTAR UREDBE O USLOVIMA ISPORUKE I SNABDEVANJA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM - "Sl. glasnik RS", br. 63/2013
• Pitanje i odgovor - OBAVEZAN IZNOS NOVČANOG DELA OSNOVNOG KAPITALA AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA OSIGURANJE KOJE SE BAVI ŽIVOTNIM OSIGURANJIMA

Izvor: Paragraf Lex