Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovora


Email Print

Aktuelna službena mišljenja


• Ministarstvo finansija i privrede: PORESKI TRETMAN PROMETA USLUGA NAPLATE NAKNADE ZA DRUGO LICE I USLUGA PROMOCIJE VITRUELNOG TRŽIŠTA KOJI OBVEZNIK PDV VRŠI STRANOM LICU, KAO I USLUGA PRUŽENIH ELEKTRONSKIM PUTEM KOJI STRANO LICE VRŠI DOMAĆIM FIZIČKIM LICIMA - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 17
• Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike: NEMOGUĆNOST RETROAKTIVNE PRIMENE UREDBE O NAKNADAMA I DRUGIM PRIMANJIMA ZAPOSLENIH U ORGANIZACIJAMA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA NA ISPLATU JUBILARNIH NAGRADA - Uredba o naknadama i drugim primanjima zaposlenih u organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja: čl. 9 i 10
• Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike: VISINA JUBILARNE NAGRADE ZA ZAPOSLENE U ORGANIZACIJAMA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA U 2013. GODINI - Uredba o naknadama i drugim primanjima zaposlenih u organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja: član 9
• Uprava carina: SPOLJNA TRGOVINA KONTROLISANOM ROBOM - NAORUŽANJE, VOJNA OPREMA I ROBA DVOSTRUKE NAMENE - POPUNJAVANJE RUBRIKE 44 JCI - Zakonom o spoljnoj trgovini naoružanjem, vojnom opremom i robom dvostruke namene: čl. 3 i 6

Izvor: Paragraf Lex