Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRVA ODLUKA USTAVNOG SUDA KOJOM JE UTVRĐENA POVREDA PRAVA PODNOSIOCA USTAVNE ŽALBE NA NEPOVREDIVOST FIZIČKOG I PSIHIČKOG INTEGRITETA


Ustavni sud je na 24. sednici Prvog Velikog veća, održanoj 10. jula 2013. godine, odlučujući u predmetu Už-4100/2011, po prvi put doneo odluku kojom je utvrdio da je podnosiocu ustavne žalbe, povređeno pravo na nepovredivost fizičkog i psihičkog integriteta, zajemčeno članom 25. Ustava Republike Srbije.

Sud je, u navedenom predmetu, usvojio ustavnu žalbu i utvrdio da je podnosiocu ustavne žalbe tokom trajanja pritvora i izdržavanja kazne zatvora povređeno pravo na nepovredivost fizičkog i psihičkog integriteta, zajemčeno članom 25. Ustava Republike Srbije.

Podnosilac ustavne žalbe je 2005. godine lišen slobode, nakon čega je protiv njega vođen krivični postupak u kom je pravnosnažno oglašen krivim.

Imajući u vidu navode i razloge ustavne žalbe, kao i označene povrede prava, Ustavni sud je ocenu postojanja procesnih pretpostavki za odlučivanje i osnovanost navoda o povredi označenih prava vršio u odnosu na tri vremenska perioda - period koji je podnosilac proveo zadržan u tzv. "policijskom pritvoru", period koji je podnosilac proveo u pritvoru i period izdržavanja kazne zatvora.

U vezi navoda o povredi prava iz čl. 25. i 28. Ustava i člana 3. Evropske konvencije, Ustavni sud je najpre zaključio da navedena prava sadrže jemstvo poštovanja materijalnog i procesnog aspekta zabrane mučenja, nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja.

Ustavni sud je prilikom ocene osnovanosti navoda o povredi materijalnog aspekta zabrane mučenja i nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja imao u vidu stavove i praksu Evropskog suda za ljudska prava i to posebno u pogledu: dozvoljene, ali prekomerne upotrebe sredstava prinude; minimalnog stepena težine zlostavljanja i nečovečenog postupanja; tvrdnji o zlostavljanju koje moraju biti dokazane "van razumne sumnje"; tereta dokazivanja navoda o zlostavljanju; obaveze nadležnih državnih organa da sprovedu delotvornu zvaničnu istragu u slučaju kada lice koje se nalazi u pritvoru ili na izdržavanju kazne zatvora iznosi uverljive navode o povredi njegovih prava. Sud je stao na stanovište da istraga mora biti temeljna, sprovedena hitno i to od strane nezavisnih nadležnih organa, kao i da istraga mora da omogući dovoljan element uvida javnosti.

Imajući u vidu navedene odredbe Ustava i Evropske konvencije, kao i stavove i praksu Evropskog suda za ljudska prava, Ustavni sud je utvrdio da je tokom trajanja pritvora i tokom izdržavanja kazne zatvora podnosiocu ustavne žalbe povređeno pravo na nepovredivost fizičkog i psihičkog integriteta zajemčeno članom 25. Ustava, i to i materijalni i procesni aspekt ovog prava.

Odluka Ustavnog suda biće objavljena na internet stranici Suda i u "Sl. glasniku RS".

Izvor: Vebsajt Ustavnog suda, 11.7.2013.