Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAOPŠTENJE SA 24. SEDNICE II VELIKOG VEĆA USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 11. JULA 2013. GODINE


Ustavni sud, Veliko veće, je na 24. sednici II Velikog veća odlučio o 33 predmeta, a u predmetu Už-4567/2010 nije doneo odluku.

I U predmetima ocene ustavnosti zakona Ustavni sud je:

- odbacio inicijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti odredbe člana 55. stav 2. Zakona o trgovini ("Službeni glasnik RS", broj 53/10). (predmet IUz - 1244/2010)

- odbacio zahtev za ocenjivanje ustavnosti odredaba člana 28. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu ("Službeni glasnik RS", broj 120/08) i člana 15. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2010. godine ("Službeni glasnik RS", broj 107/09). (predmet IUz-45/2011)

- pokrenuo postupak za utvrđivanje neustavnosti odredbe člana 31. stav 7. Zakona o hipoteci ("Službeni glasnik RS, broj 115/05). (predmet IUz-799/2012)

II U predmetima rešavanja sukoba nadležnosti Ustavni sud je odlučio:

- u predmetu IIIU-916/2012, da je za postupanje u prekršajnom postupku nadležan Prekršajni sud u Novom Sadu

III U postupcima po ustavnim žalbama Ustavni sud je:

- usvojio ustavne žalbe u predmetima Už-1963/2010, Už-2829/2010, Už-2908/2010, Už-3152/2010, Už-3400/2010, Už-3524/2010, Už-3536/2010, Už-4142/2010, Už-4504/2010, Už-4646/2010, Už-5010/2010, Už-5293/2010, Už-5400/2010, Už-5423/2010, Už-680/2011, Už-1646/2011, Už-2302/2011, Už-2754/2011, Už-1107/2012, Už-3549/2012, Už-8691/2012 i Už-5033/2013

- odbio kao neosnovane ustavne žalbe, jer je utvrdio da nema povreda prava zajemčenih Ustavom, u predmetima Už-1461/2010, Už-2044/2010, Už-3823/2010, Už-4301/2010, Už-4453/2010, Už-815/2012 i Už-853/2012

Izvor: Vebsajt Ustavnog suda, 11.7.2013.