Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• Stručni komentar - IZMENJENA JE TARIFA O NAGRADI I NADOKNADI TROŠKOVA ZASTUPNIKA PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI - ADVOKATA U PORESKOM POSTUPKU
• Stručni komentar - KOMENTAR IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O BLIŽIM USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA OSLOBOĐENJA OD PLAĆANJA AKCIZE NA PROIZVODE KOJE PROIZVOĐAČ, ODNOSNO UVOZNIK PRODAJE DIPLOMATSKIM I KONZULARNIM PREDSTAVNIŠTVIMA I MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA, KAO I NA DERIVATE NAFTE KOJI SE PRODAJU NA OSNOVU MEĐUNARODNOG UGOVORA
• Stručni komentar - KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O NAČINU OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA AKCIZE, VRSTI, SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE, DOSTAVLJANJA PODATAKA I SASTAVLJANJA OBRAČUNA AKCIZE
• Eskontna stopa, referentna kamatna stopa i stopa kamate za neblagovremena plaćanja javnih prihoda od 11.7.2013. godine
• Stručni komentar - RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE OBEZVREĐENJA VREDNOSTI GOODWILL-a: • Primena MRS 36 •
• Pitanje i odgovor - PRAVO OBVEZNIKA DA PDV OBRAČUNAT OD STRANE PRETHODNOG UČESNIKA U PROMETU ZA PROMET USLUGA PREDAJE JELA I PIĆA ZA KONZUMACIJU NA LICU MESTA (KOKTEL NA PROMOCIJI) ODBIJE KAO PRETHODNI POREZ

Izvor: Paragraf Lex