Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• Stručni komentar - PRIMENA ZAKONA O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA - ODGOVORI NA PITANJA SA SAJTA MFP - PREUZETO NA DAN 10.7.2013. GODINE
• Stručni komentar - USKLAĐIVANJE VRSTE OBRAZOVANJA NASTAVNIKA, STRUČNIH SARADNIKA I POMOĆNIH NASTAVNIKA SA ZAKONOM O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA: • Izmenjeni i dopunjeni pravilnici o vrsti stručne spreme u gimnaziji i stručnim školama •

Izvor: Paragraf Lex