Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PROPISI


 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BR. 384/2013 OD 22. APRILA 2013. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANJEM ODREĐENIH ROBA PREMA KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI ("Sl. glasnik RS", br. 60/2013)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BR. 387/2013 OD 23. APRILA 2013. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANJEM ODREĐENIH ROBA PREMA KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI ("Sl. glasnik RS", br. 60/2013)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BR. 443/2013 OD 7. MAJA 2013. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANJEM ODREĐENIH ROBA PREMA KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI ("Sl. glasnik RS", br. 60/2013)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BR. 444/2013 OD 7. MAJA 2013. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANJEM ODREĐENIH ROBA PREMA KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI ("Sl. glasnik RS", br. 60/2013)
 • FINANSIJSKI PLAN NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 120/2012 i 60/2013)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 10. JULA 2013. GODINE - "Monus" d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 60/2013)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU MATIČNIH PODRUČJA ZA VOĐENJE MATIČNIH KNJIGA NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA ("Sl. glasnik RS", br. 60/2013)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENA PRUŽANJA JAVNE USLUGE U NARODNOJ BIBLIOTECI SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 60/2013)
 • ODLUKE O SVRSTAVANJU ROBE KOJE JE DONEO KOMITET ZA HARMONIZOVANI SISTEM SVETSKE CARINSKE ORGANIZACIJE NA SVOM 51. ZASEDANJU MARTA 2013. GODINE OBJAVLJENE NA SAJTU SCO 2013. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 60/2013)
 • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA IZDAVANJE ENERGETSKE DOZVOLE, SADRŽINI ZAHTEVA I NAČINU IZDAVANJA ENERGETSKE DOZVOLE, KAO I O USLOVIMA ZA DAVANJE SAGLASNOSTI ZA ENERGETSKE OBJEKTE ZA KOJE SE NE IZDAJE ENERGETSKA DOZVOLA ("Sl. glasnik RS", br. 60/2013)
 • PRAVILNIK O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA PODSTICAJE U STOČARSTVU PO KOŠNICI PČELA ("Sl. glasnik RS", br. 60/2013)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA U POGLEDU STRUČNE OSPOSOBLJENOSTI KOJE MORA DA ISPUNJAVA OVLAŠĆENO STRUČNO LICE KOJE ISPITUJE POSUDU POD PRITISKOM ILI CISTERNU ZA TRANSPORT OPASNOG TERETA, O OBRASCU REGISTRA OVLAŠĆENIH STRUČNIH LICA I O IZGLEDU ŽIGA ("Sl. glasnik RS", br. 60/2013)
 • PRAVILNIK O VANREDNOM PREVOZU ("Sl. glasnik RS", br. 60/2013)
 • STRATEGIJA PREVENCIJE I ZAŠTITE OD DISKRIMINACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 60/2013)
 • UPUTSTVO O POPUNJAVANJU OBRAZACA ZA IZVEŠTAVANJE O KREDITNIM POSLOVIMA SA INOSTRANSTVOM ("Sl. glasnik RS", br. 60/2013)
 • UREDBA O USLOVIMA I NAČINU PRIVLAČENJA DIREKTNIH INVESTICIJA ("Sl. glasnik RS", br. 20/2012, 123/2012, 14/2013 i 60/2013)
 • ZAKON O ELEKTRONSKIM KOMUNIKACIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 44/2010 i 60/2013 - odluka US)
 • ODLUKA O NAKNADAMA ZA USLUGE KOJE VRŠI GRADSKA UPRAVA ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 14/2010, 15/2010 - ispr., 5/2011, 11/2011, 14/2011, 6/2012 i 17/2013)
 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADA ZRENJANINA ZA 2012. GODINU ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 17/2013)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI JKP ''ČISTOĆA I ZELENILO'' ZRENJANIN NA POVEĆANJE CENA OSNOVNIH POGREBNIH USLUGA ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 17/2013)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI JKP ''ČISTOĆA I ZELENILO'' ZRENJANIN NA POVEĆANJE CENA USLUGA IZNOŠENJA I DEPONOVANJA SMEĆA ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 17/2013)
 • COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 384/2013 of 22 April 2013 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature - "Official Journal of the European Union", No L 117/7 of 27.4.2013 -
 • COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 387/2013 of 23 April 2013 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature - "Official Journal of the European Union", No L 117/14 of 27.4.2013 -
 • COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 443/2013 of 7 May 2013 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature - "Official Journal of the European Union", No L 130/17 of 15.5.2013 -
 • COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 444/2013 of 7 May 2013 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature - "Official Journal of the European Union", No L 130/19 of 15.5.2013 -
 • Vest - Paragraf Info: GLASILA: U REGISTRU RS+O OBJAVLJEN NOVI BROJ OPŠTINSKOG GLASILA "SL. LIST GRADA NIŠA", BR. 45/2013 OD 11.6.2013. GODINE
 • Vest - Paragraf Info: GLASILA: U REGISTRU RS+O OBJAVLJEN SADRŽAJ NOVOG BROJA OPŠTINSKOG GLASILA "SL. LIST OPŠTINE KNJAŽEVAC", BR. 18/2013 OD 5.7.2013. GODINE
 • Vest - Paragraf Info: GLASILA: U REGISTRU RS+O OBJAVLJEN SADRŽAJ NOVOG BROJA OPŠTINSKOG GLASILA "SL. LIST OPŠTINE VRBAS", BR. 4/2013 OD 27.6.2013. GODINE
Izvor: Paragraf Lex