Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraDECA ČIJI RODITELJI RADE KOD POSLODAVACA KOJI NE UPLAĆUJU DOPRINOSE, IMAĆE PRAVO NA PUNU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU


RFZO naložio svim filijalama da od danas overavaju dečje knjižice. Ne zna se koliko je dece bez zdravstvenog osiguranja, ali čak 55.000 firmi ne plaća doprinose za zaposlene.

Svako dete imaće pravo na punu zdravstvenu zaštitu uključujući i decu čiji roditelji rade kod poslodavaca koji ne uplaćuju doprinose. Republički fond za zdravstveno osiguranje poslao je uputstva svim filijalama da od danas overavaju knjižice mališana.

Lanac neplaćenih doprinosa najčešće se lomi na najslabijim karikama - trudnicama i deci. Dragana Soćanin iz Udruženja "Roditelj" kaže da su im se javljale trudnice i porodilje koje su direktno bile oštećene takvom merom države.

"Trudnica koja se porodila i dobila fiskalni račun na 20 hiljada dinara, morala je da ga plati. U slučaju da nemate da platite, možete da se porodite na ulici i da vas niko ne pogleda", ističe Soćaninova.

Ne zna se koliko je dece u Srbiji bez zdravstvenog osiguranja, ali se prema poslednjim podacima Poreske uprave, zna da čak 55 hiljada firmi ne plaća doprinose za zaposlene. Zato će deci tih roditelja biti overene knjižice po alternativnom osnovu, kao pripadnicima posebno ranjive grupe.

Zaštitnik građana Saša Janković kaže da se ne sme dospustiti da zbog toga što poslodavci krše zakon, a nadležni organi ne reaguju, štetu snosi zdravlje dece.

Predlog zaštitnika građana podržali su nadležni. Ministar zdravlja Zoran Stanković navodi da je do 31. marta dug doprinosa za zdarvstveno osiguranje iznosio 108 milijardi dinara.

"To znači da se preko milijardu evra duguje po osnovu zdravstvenog osiguranja. Taj dug je za pet meseci znatno povećan i mi ćemo u narednom periodu dati svima knjižice, ali je pitanje da li ćemo imati zdravstveni sistem koji će pružati negu stanovnicima Srbije", upozorava ministar.

Tek će se videti koliko je ovakva odluka finansijski održiva, ako se ima u vidu da je manjak u državnoj kasi sve veći. Odgovor bi mogao da da novi ministar zdravlja.

Izvor: