Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraUSTAVNI SUD SRBIJE UTVRDIO JE DA 22 ODREDBE ZAKONA O UTVRĐIVANJU NADLEŽNOSTI AP VOJVODINE NISU U SAGLASNOSTI SA USTAVOM


Zakonska odredba prema kojoj Vojvodina može osnivati predstavništva u regionima Evrope, odnosno u Briselu, nije u skladu sa Ustavom, utvrdio Ustavni sud Srbije.

Ustavni sud Srbije utvrdio je da čak 22 odredbe Zakona o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine nisu u saglasnosti sa Ustavom.

U obrazloženju odluke koja je napisana na čak 85 strana, navodi se da je definisanje Novog Sada kao "glavnog" grada - suprotno zakonu svih zakona.

Grad na Dunavu ostaje administrativni centar i sedište organa pokrajine.

Pored toga, predlagači ove vrste propisa neće morati da traže mišljenje nadležnog organa APV tokom donošenja zakona koji uređuju "pitanja od pokrajinskog značaja".

Ustavni sud je utvrdio da pojedine odredbe, odnosno delovi odredbi ukupno 20 članova Zakona o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine nisu u saglasnosti s Ustavom.

Istovremeno je odbio predlog za utvrđivanje neustavnosti pojedinih odredbi i delova odredbi ukupno 13 članova tog zakona.

Sud je, između ostalog, utvrdio i da deo odredbe člana 4. prema kojoj teritoriju AP Vojvodine čine teritorije jedinica lokalnih samouprava, nije u skladu s Ustavom u delu u kome se kaže "u njenim geografskim oblastima (Bačka, Banat i Srem)".

Prema odluci koja je objavljena na sajtu Ustavnog suda, Novi Sad ne može biti glavni grad, već administrativni centar i sedište Vojvodine.

Severna pokrajina ostala je i bez kancelarije u Briselu, odnosno prava da, kako se navodi u zakonu, "u okviru svoje nadležnosti može osnovati predstavništva u regionima Evrope".

Vojvodini je oduzeto pravo i da preko svojih organa u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja "donosi, sprovodi i nadzire mere agrarne politike i mere ruralnog razvoja". U suprotnosti sa Ustavom su i članovi zakona koji su APV omogućavali da "uređuje, unapređuje i obezbeđuje zaštitu životne sredine ", kao i pitanja vezana za lov i ribolov.

Kao neustavno proglašeno je i rešenje zakona koje je Vojvodini omogućavalo da "bliže uređuje službenu upotrebu jezika i pisama nacionalnih manjina"

Autonomna pokrajina je ostala i bez prava da donosi strategiju tehnološkog razvoja i da osniva fondove za sufinansiranje pogona visokih tehnologija, rešavanje stambenih pitanja mladih naučnika.

Isto tako, ukoliko se budu osnivale nove jedinice lokalne samouprave, ukidale ili spajale postojeće, APV neće imati pravo na mišljenje.

Vojvodina je izgubila i neke mogućnosti u oblasti energetike: da predlaže deo programa za ostvarivanje razvoja ove nauke na svojoj teritoriji, da utvrđuje potrebe i obezbeđuje kapacitete.

Republika Srbija imaće i dalje nadležnost da unapređuje politiku u oblasti ravnopravnosti polova na teritoriji pokrajine, zatim da predlaže mrežu sudova, dok pokrajina na severu neće moći da poslove iz kulture, prosvete i javnog informisanja poveri savetima nacionalnih manjina.

Tako će APV i dalje uređivati nadležnost, izbor i rad organa i službi koje osniva, a moći će da sarađuje sa "odgovarajućim teritorijalnim zajednicama drugih država, u okviru spoljne politike Srbije".


Zakon je takođe osporen i u delu odredaba koje govore o osnivanju Nacionalnog parka „Fruška gora", a u skladu s Ustavom nije ni deo Zakona o nadležnostima u socijalnoj zaštiti. Između ostalog, u delu koji glasi: „druga prava u oblasti socijalne zaštite, veći obim prava od prava utvrđenih zakonom”.


Neustavne su i pojedine zakonske odredbe za oblast energetike i u domenu nadzora zakonitosti rada lokalnih samouprava, te druge nadležnosti, među kojima je osporeno pravo APV da predlaže mrežu sudova na svojoj teritoriji, da uređuje politiku u oblasti ravnopravnosti polova, kao i da u oblasti kulture, prosvete i javnog informisanja može poveriti poslove iz svoje nadležnosti nacionalnim savetima nacionalnih manjina.

Izvor: B92, VEČERNJE NOVOSTI , MTK