Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• Stručni komentar - Carinski instruktor: POSTUPAK AKTIVNOG OPLEMENJIVANJA SA DORADOM U INOSTRANSTVU: • Obračun uvoznih dažbina i kompenzatorne kamate kroz primere •
• Pitanje i odgovor - Carinski instruktor: USLOVI ZA PORESKO OSLOBOĐENJE SA PRAVOM NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA U POSLU AKTIVNOG OPLEMENJIVANJA SA VIŠE UČESNIKA

Izvor: Paragraf Lex