Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA - "Sl. glasnik RS", br. 62/2012
• RANIJA OSUĐIVANOST NASTAVNIKA KAO SMETNJA ZA NJEGOV IZBOR ZA DIREKTORA ŠKOLE

Izvor: Paragraf Lex