Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O LEGALIZACIJI OBJEKATA


Javna rasprava o Nacrtu zakona o legalizaciji objekata održana je u ponedeljak, 10. juna 2013. godine u Sava centru u Beogradu. Skup su organizovali Stalna konferencija gradova i opština i Ministarstvo građevinarstva i urbanizma u okviru projekta "Institucionalna podrška SKGO", koji podržava Švajcarska agencija za saradnju (SDC). Nacrt zakona predstavila je Aleksandra Damnjanović, pomoćnica ministra u Ministarstvu građevinarstva i urbanizma.

Nakon što je 7. juna 2013. godine objavljena Odluka Ustavnog suda Republike Srbije kojom su stavljene van snage odredbe o legalizaciji u važećem Zakonu o planiranju i izgradnji, Ministarstvo građevinarstva i urbanizma pripremilo je novi, poseban Nacrt zakona kojim će biti uređena materija legalizacije objekata izgrađenih bez građevinske dozvole. Zato je Nacrt zakona o legalizaciji objekata u velikoj meri oslonjen na stavove Ustavnog suda, po kome vlasnici bespravno izgrađenih objekata ne mogu biti stavljeni u povlašćeni položaj u odnosu na uredne graditelje objekata. U skladu sa novim zakonskim rešenjima lokalne samouprave samostalno će odlučivati o visini naknade za uređenje građevinskog zemljišta prilikom legalizacije objekata, vodeći pri tome računa o socijalno ugroženim društvenim grupama.

Predstavnici gradova i opština koji su prisuustvovali javnoj raspravi dali su niz korisnih sugestija i komentara predstavnicima Ministarstva građevinarstva i urbanizma, koji su najavili da će se uskoro pojaviti poboljšan tekst Nacrta zakona. Deo primedbi odnosio se na prelazne odredbe zakona, kojim će biti uređeno postupanje po započetim predmetima.

Javna rasprava o Nacrtu zakona zvanično traje do 12. juna, nakon čega će Nacrt biti prosleđen na usvajanje po hitnom postupku.

Izvor: Vebsajt Stalne konferencije gradova i opština, 11.6.2013.