Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I SLOVAČKE REPUBLIKE O MEĐUNARODNOM DRUMSKOM PREVOZU PUTNIKA I STVARI U PROCEDURI NARODNE SKUPŠTINE RS


Odnosi između Republike Srbije i Slovačke Republike u oblasti drumskog prevoza putnika i robe uređeni su Sporazumom između Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Čehoslovačke Socijalističke Republike o međunarodnom drumskom prevozu ("Službeni list -Međunarodni ugovori", br. 11/63 i 12/81).

Kao rezultat zajedničkog stava naše i slovačke strane da važeći Sporazum sadrži rešenja koja nisu u skladu sa savremenom evropskom regulativom u oblasti drumskog saobraćaja i regulativom Međunarodnog transportnog foruma čije članice su i Republika Srbija i Slovačka Republika, tokom 2010. godine dolazi do intenziviranja aktivnosti na usaglašavanju novog teksta bilateralnog sporazuma.

Na sastanku Mešovite komisije za drumski saobraćaj u Beogradu, 18. i 19. novembra 2010. godine delegacije Republike Srbije i Slovačke Republike sporazumele su se o usaglašenom tekstu Nacrta sporazuma između Republike Srbije i Slovačke Republike o međunarodnom drumskom prevozu putnika i stvari.

Tokom 2011. i 2012. godine nastavlja se saradnja naših i slovačkih nadležnih organa radi konačnog usaglašavanja teksta Sporazuma i dalje aktivnosti radi njegovog potpisivanja.

Sporazum je potpisan prilikom posete predsednika Republike Tomislava Nikolića Bratislavi, 22. januara 2013. godine. Na osnovu Zaključka 05 Broj: 018-198/2013, u ime Vlade, kao zastupnika Republike Srbije, Sporazum je potpisao ovlašćeni ministar Ivan Mrkić, ministar spoljnih poslova. Sa Slovačke strane Sporazum je potpsao Miroslav Lajčak, ministar inostranih i evropskih poslova.

Zaključivanjem Sporazuma između Republike Srbije i Slovačke Republike o međunarodnom drumskom prevozu putnika i stvari stvoren je pravni okvir za unapređenje bilateralnih trgovinskih i ekonomskih odnosa uređivanjem bilateralnih i tranzitnih prevoza putnika i stvari, kao i prevoza stvari iz i za treće zemlje u skladu su sa evropskom regulativom iz oblasti drumskog saobraćaja i regulativom Međunarodnog transportnog foruma.

Kompletan tekst Predloga zakona možete preuzeti putem linka: http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/predlozi_zakona/2304-13.pdf (ONLINE).

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 11.6.2013.