Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NOVI ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU PREDVIĐA DA ORGANI UPRAVE SAMI PRIBAVE PODATKE KOJI SE VODE U SLUŽBENIM EVIDENCIJAMA I JAVNE ISPRAVE KOJE SE NA OSNOVU NJIH IZDAJU, A GRAĐANI ĆE IMATI PRAVO NA PRAVNU ZAŠTITU


Umrežavanjem gradova i opština olakšaĆE se izdavanje dokumenata. Spremno za prevođenje matičnih knjiga u elektronski oblik

GRAĐANI Srbije uskoro neće morati da stoje u kilometarskim redovima i čekaju krštenice, potvrde o državljanstvu i druga dokumenta.

Praktično, oni više neće biti „poštari“ između različitih državnih organa, jer novi zakon o opštem upravnom postupku predviđa da organi uprave sami pribave podatke koji se vode u službenim evidencijama i javne isprave koje se na osnovu njih izdaju. Prema najavama ministra pravde Nikole Selakovića, građani će čak moći da traže pravnu zaštitu „ako oni koji pružaju javne usluge to ne čine na uredan i kvalitetan način.“

- Nema smisla da se građani maltretiraju i stalno nose po šalterima iste podatke. Naravno, bazu treba urediti tako da ne mogu svi da pristupe svim podacima, nego da svaki organ može da vidi samo informacije koje su mu potrebne - kaže Rodoljub Šabić, poverenik za zaštitu podataka o ličnosti.

Filip Filipović, iz Nacionalne alijanse za lokalni razvoj, konstatuje da je do sada bilo dosta „preplitanja“ različitih državnih organa.

U Ministarstvu pravde i državne uprave objašnjavaju da se nacrtom zakona pojednostavljuje upravni postupak.

  • SVI gradovi i opštine dužni su da do kraja 2014. prevedu matične knjige u elektronski oblik i dostave ih Ministarstvu na čuvanje. Tako ćemo dobiti jedinstvenu bazu podataka o građanima upisanim u matične knjige rođenih, venčanih i umrlih. Oni čiji su podaci dostavljeni Ministarstvu već mogu zahtevati izdavanje izvoda iz matične knjige u bilo kojoj gradskoj ili opštinskoj upravi.

- To će ubrzati rad uprave, a propisanom obavezom upravnih organa da sami pribave podatke koji se vode u službenim evidencijama, građani i privreda oslobađaju se nepotrebnog administrativnog tereta - kaže, za „Novosti“, državni sekretar Gordana Stamenić.

U toku je uspostavljanje elektronske uprave, koja podrazumeva umrežavanje.

Predviđeno je da novi zakon bude donet do kraja 2013. i stupi na snagu u roku od 18 meseci. Do sada je uspostavljen Centralni sistem za elektronsku obradu i skladištenje podataka i čuvanje drugog primerka matičnih knjiga. Tako su stvoreni preduslovi za prevođenje svih matičnih knjiga u elektronski oblik. Izrađena je i mrežna infrastruktura za povezivanje svih gradova i opština u jedan informacioni sistem. Do početka juna u Centralni sistem dostavljeni su podaci iz matičnih knjiga koje se vode za 130 gradova i opština, sa ukupno 12.696.976 upisa.

Izvor: Vecernjenovosti. rs E. V. N.