Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

CARINSKI INSTRUKTOR


• Stručni komentar - KOMENTAR NOVE ODLUKE O ODREĐIVANJU ROBE ZA ČIJI JE UVOZ, IZVOZ, ODNOSNO TRANZIT PROPISANO PRIBAVLJANJE ODREĐENIH ISPRAVA - "Sl. glasnik RS", br. 49/2013
• Pitanje i odgovor - OBAVEZA EVIDENTIRANJA AVANSNOG PLAĆANJA ZA ROBU ČIJI IZVOZ NIJE IZVRŠEN U ROKU DUŽEM OD GODINU DANA OD DANA PRIMLJENOG AVAN

Izvor: Paragraf Lex