Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraAktuelna sudska praksa


 • Apelacioni sud u Beogradu: MERA ZABRANE NAPUŠTANJA BORAVIŠTA KADA JE OKRIVLJENI NEPRAVNOSNAŽNOM PRESUDOM OSLOBOĐEN OD OPTUŽBE - Zakonik o krivičnom postupku: član 200 stav 5
 • Apelacioni sud u Beogradu: NEMOGUĆNOST PRODUŽENJA MERE ZABRANE NAPUŠTANJA STANA PO DRUGOM ZAKONSKOM OSNOVU - Zakonik o krivičnom postupku: član 208
 • Apelacioni sud u Beogradu: OBAVEZA PLAĆANJA PORESKOG DUGA UTVRĐENA PRAVNOSNAŽNOM PRESUDOM NA OSNOVU SPORAZUMA O PRIZNANJU KRIVIČNOG DELA - Zakon o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga: član 6
 • Apelacioni sud u Novom Sadu: PRIMENA AMNESTIJE ZA KAZNU KOJA JE UZETA KAO UTVRĐENA PRILIKOM IZRICANJA JEDINSTVENE KAZNE ZATVORA - Zakon o amnestiji: član 2 stav 1 alineja 2
 • Privredni apelacioni sud: IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Pitanje br. 137 - Zakon o izvršenju i obezbeđenju: član 20 stav 7, član 84 stav 1 i član 90
 • Privredni apelacioni sud: IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Pitanje br. 138 - Zakon o izvršenju i obezbeđenju: član 1 stav 1 i član 285
 • Privredni apelacioni sud: IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Pitanje br. 139 - Zakon o izvršenju i obezbeđenju: čl. 10 i 285
 • Privredni apelacioni sud: IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Pitanje br. 140 - Zakon o izvršenju i obezbeđenju: član 10
 • Privredni apelacioni sud: IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Pitanje br. 141 - Zakon o izvršenju i obezbeđenju: član 285 stav 2
 • Privredni apelacioni sud: IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Pitanje br. 142 - Zakon o izvršenju i obezbeđenju: član 294 stav 2
 • Ustavni sud: NEPOSTOJANJE POVREDE PRAVA NA PRISTUP SUDU ZAKONSKIM PROPISIVANJEM OBAVEZE STRANKE DA PODNESE POTPUNU, UREDNU I RAZUMLJIVU TUŽBU - Ustav Republike Srbije: član 32 stav 1
 • Ustavni sud: POVREDA PRAVA NA JEDNAKU ZAŠTITU PRAVA PRED APELACIONIM SUDOM - Ustav Republike Srbije: član 36 stav 1
 • Ustavni sud: POVREDA PRAVA NA PRAVIČNO SUĐENJE I JEDNAKU ZAŠTITU PRAVA PRED SUDOVIMA U SLUČAJU PRIZNAVANJA, ODNOSNO NEPRIZNAVANJA PRAVA NA ISPLATU NAKNADE ZA NEISPLAĆENE RATNE DNEVNICE NA IME UČEŠĆA U RATU ZA VREME NATO BOMBARDOVANJA - Ustav Republike Srbije: član 32 stav 1 i član 36 stav 1
 • Ustavni sud: POVREDA PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU U POSTUPKU POKRENUTOM NEBLAGOVREMENOM TUŽBOM ZBOG SMETANJA POSEDA - Ustav Republike Srbije: član 32 stav 1
 • Ustavni sud: POVREDA PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU U UPRAVNO-SUDSKOM POSTUPKU KOJI SUŠTINSKI NIJE NI ZAPOČET - Ustav Republike Srbije: član 32 stav 1
 • Vrhovni kasacioni sud: UTICAJ PRAVNOSNAŽNO OKONČANOG KRIVIČNOG POSTUPKA NA ISKLJUČENJE OD PRIMENE INSTITUTA AMNESTIJE - Zakon o amnestiji: član 2 stav 1 alineja 3
 • IZVEŠTAJ O STRUČNOJ OCENI PONUDA U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE
 • ODLUKA O DODELI UGOVORA U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE
 • ODLUKA O OBUSTAVI OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVKE
 • ZAPISNIK O OTVARANJU PONUDA U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE
 • Vest - Paragraf Info: GLASILA: U REGISTRU RS+O OBJAVLJEN NOVI BROJ OPŠTINSKOG GLASILA "SL. LIST GRADA NIŠA", BR. 39/2013 OD 27.5.2013. GODINE
 • Vest - Paragraf Info: GLASILA: U REGISTRU RS+O OBJAVLJEN SADRŽAJ NOVOG BROJA OPŠTINSKOG GLASILA "SL. LIST OPŠTINE KNJAŽEVAC", BR. 10/2013 OD 7.6.2013. GODINE
Izvor: Paragraf Lex