Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PROPISI


 • PRAVILNIK O REZERVACIJI PARKING MESTA NA JAVNIM PARKIRALIŠTIMA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 2/2011, 11/2011, 49/2012, 6/2013 i 26/2013)
 • REŠENJE O DAVANJU NAZIVA ULICI U RUMENCI (Ulica dr Đure Jovanovića Kindera) ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 26/2013)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOORDINACIONOG TELA ZA BORBU PROTIV NASILJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 26/2013)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU PARKING-MESTA ZA VOZILA OSOBA SA INVALIDITETOM NA JAVNOM PARKIRALIŠTU U ULICI MOMČILA TEPAVICE KOD K. BR. 6 U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 26/2013)
 • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA DIREKCIJA ZA JAVNI PREVOZ GRADA NIŠA ("Sl. list grada Niša", br. 15/2011, 2/2012 i 38/2013)
 • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA OBJEDINJENU NAPLATU KOMUNALNIH, STAMBENIH I DRUGIH USLUGA I NAKNADA ("Sl. list grada Niša", br. 29/2010 - prečišćen tekst, 2/2012 i 38/2013)
 • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA "GRADSKA STAMBENA AGENCIJA" ("Sl. list grada Niša", br. 29/2010 - prečišćen tekst, 94/2010 i 38/2013)
 • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA NIŠA ("Sl. list grada Niša", br. 29/2010 - prečišćen tekst, 2/2012 i 38/2013)
 • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA ZA RADIO I TELEVIZIJSKU DELATNOST "NIŠKA TELEVIZIJA" ("Sl. list grada Niša", br. 29/2010 - prečišćen tekst, 94/2010 i 38/2013)
 • ODLUKA O ANGAŽOVANJU REVIZORSKE INSTITUCIJE ("Sl. glasnik grada Jagodina", br. 8/2013)
 • ODLUKA O MREŽI OSNOVNIH ŠKOLA NA TERITORIJI GRADA JAGODINE ("Sl. glasnik grada Jagodina", br. 8/2013)
 • PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I UREĐIVANJU STACIONARNOG SAOBRAĆAJA NA TERITORIJI GRADA JAGODINA ("Sl. glasnik grada Jagodina", br. 8/2013)
 • MALOPRODAJNE CENE CIGARETA, ODNOSNO DUVANSKIH PRERAĐEVINA objavljene od februara do kraja maja 2013. godine - Proizvođač/uvoznik: "King Leaf" d.o.o, Beograd -
 • MALOPRODAJNE CENE CIGARETA, ODNOSNO DUVANSKIH PRERAĐEVINA objavljene od 2005. do kraja maja 2013. godine - Proizvođač/uvoznik: "BRITISH AMERICAN TOBACCO SOUTH - EAST EUROPE" d.o.o. BAT, Beograd -
 • MALOPRODAJNE CENE CIGARETA, ODNOSNO DUVANSKIH PRERAĐEVINA objavljene od 2005. do kraja maja 2013. godine - Proizvođač/uvoznik: "IMPERIAL TOBACCO SCG" d.o.o, Beograd -
 • MALOPRODAJNE CENE CIGARETA, ODNOSNO DUVANSKIH PRERAĐEVINA objavljene od 2005. do kraja maja 2013. godine - Proizvođač/uvoznik: "JT INTERNATIONAL" a.d.
 • MALOPRODAJNE CENE CIGARETA, ODNOSNO DUVANSKIH PRERAĐEVINA objavljene od 2005. do kraja maja 2013. godine - Proizvođač/uvoznik: "TDR" d.o.o, Beograd -
 • MALOPRODAJNE CENE CIGARETA, ODNOSNO DUVANSKIH PRERAĐEVINA objavljene od 2005. do kraja maja 2013. godine - Proizvođač/uvoznik: British American Tobacco Vranje a.d. Vranje -
 • AKCIONI PLAN ZAPOŠLJAVANJA GRADA NOVOG SADA ZA 2013. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 7/2013 i 26/2013)
 • ODLUKA O DIMNIČARSKIM USLUGAMA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 26/2013)
 • ODLUKA O MERILIMA ZA OBRAČUN VISINE NAKNADE ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 60/2010, 23/2011, 51/2011, 55/2012 i 26/2013)
 • ODLUKA O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI JAVNOG GRADSKOG SAOBRAĆAJNOG PREDUZEĆA "NOVI SAD", NOVI SAD ZA 2013. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 56/2012 i 26/2013)
 • ODLUKA O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PUT" NOVI SAD ZA 2013. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 56/2012, 17/2013 - ispr. i 26/2013)
 • ODLUKA O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA ODRŽAVANJE STAMBENIH I POSLOVNIH PROSTORA "STAN" NOVI SAD ZA 2013. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 56/2012, 10/2013 i 26/2013)
 • ODLUKA O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI JAVNOG PREDUZEĆA "SPORTSKI I POSLOVNI CENTAR VOJVODINA" NOVI SAD ZA 2013. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 56/2012 i 26/2013)
 • ODLUKA O PROGRAMU UREĐIVANJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA 2013. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 55/2012 i 26/2013)
 • ODLUKA O UPRAVLJANJU KEJOM U GRADU NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 51/2011 i 26/2013)
 • ODLUKA O UREĐENJU GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 56/2012, 9/2013 i 26/2013)

 

Izvor: Paragraf Lex