Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• PRAVO NA SKLAPANJE BRAKA U PRAKSI EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
• KORIŠĆENJE ORGANIZOVANOG REKREATIVNOG ODMORA U CILJU PREVENCIJE RADNE INVALIDNOSTI OD STRANE ZAPOSLENIH I NEZAKONITOST ODREDABA POJEDINAČNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA
• POLOŽEN STRUČNI ISPIT KAO USLOV ZA RASPOREĐIVANJE POLICIJSKOG SLUŽBENIKA U SKLADU SA NOVIM PRAVILNIKOM O SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA

Izvor: Paragraf Lex