Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraJAVNI UVID U NACRT PLANA DETALJNE REGULACIJE SPOLJNE MAGISTRALNE TANGENTE: od 11.6. do 11.7. 2012. godine


Komisija za planove Skupštine grada Beograda oglasila je javni uvid u Nacrt plana detaljne regulacije Spoljne magistralne tangente (SMT). Reč je o prvoj fazi koja se odnosi na deo od Pančevačkog puta do pristupnog puta za trafo-stanicu, s mostom preko Dunava i lokacijom trafo-stanice "Beograd 20". U Nacrt plana uvršten je i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja plana na životnu sredinu.

Javni uvid obavlja se u zgradi Gradske uprave, u Ulici 27. marta 43-45 (sala 2 u suterenu) od 11.6. do 11. jula, svakog radnog dana od 9 do 18 časova. Javna sednica Komisije za planove održaće se na istom mestu 11. septembra u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi s nacrtom u pisanom obliku mogu ih obrazložiti pred komisijom.

Primedbe na planirana rešenja mogu se dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, Ulica 27. marta 43-45, najkasnije do 11. jula.

Izvor: Vebsajt Grada Beograda, 11.6.2012.