Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• PREGLED AKTUELNE SUDSKE PRAKSE OD ZNAČAJA ZA BUDŽETSKO POSLOVANJE
• PROPUŠTANJE REPEZENTATIVNOG SINDIKATA DA PREDLOŽI ČLANOVE KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE ZAPOSLENIH ZA ČIJIM RADOM JE PRESTALA POTREBA

Izvor: Paragraf Lex