Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAOPŠTENJE SA 13. SEDNICE I VELIKOG VEĆA USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 11. APRILA 2013. GODINE


Ustavni sud, Veliko veće, je na 13. sednici I Velikog veća odlučio o 24 predmeta, a u predmetu Už-2043/2010 je odložio razmatranje i odlučivanje.

I U predmetima ocene ustavnosti zakona Ustavni sud je:

- odbacio inicijative za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti i saglasnosti sa potvrđenim međunarodnim ugovorima odredaba člana 4, člana 5. stav 3, čl. 6. i 8, člana 14. stav 2, čl. 15, 22, 27, člana 29. stav 1, člana 30. stav 2, člana 31. i člana 62. stav 3. Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju ("Službeni glasnik RS", broj 72/11). Sud je odbacio inicijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti i saglasnosti sa potvrđenim međunarodnim ugovorima odredaba čl. 1, 2, 10, 14, 18. do 20, 28, 30. do 32, čl. 35. do 37. i člana 67. Zakona iz tačke 1. i inicijative za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti navedenog Zakona u celini. Sud je obustavio postupak za ocenu ustavnosti navedenog Zakona (u celini). (predmet IUz-462/2011)

II U postupcima po ustavnim žalbama Ustavni sud je:

- usvojio ustavne žalbe u predmetima Už-20/2010, Už-1502/2010, Už-2112/2010, Už-2262/2010, Už-2490/2010, Už-2740/2010, Už-3041/2010, Už-3095/2010, Už-3183/2010, Už-4825/2010, Už-1363/2011, Už-2042/2011, Už-3838/2011, Už-3839/2011, Už-217/2012 i Už-776/2012

- odbio kao neosnovane ustavne žalbe, jer je utvrdio da nema povreda prava zajemčenih Ustavom, u predmetima Už-2446/2010, Už-3331/2010, Už-52/2011, Už-442/2011 i Už-3196/2011

- obustavio postupak po ustavnim žalbama u predmetima Už-2706/2010 i Už-3022/2011

Izvor: Vebsajt Ustavnog suda, 11.4.2013.