Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAOPŠTENJE SA 13. SEDNICE USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 11. APRILA 2013. GODINE


Ustavni sud je na 13. sednici odlučio o 3 predmeta, a u predmetu IUz-27/2011 je odložio razmatranje i odlučivanje.

I U predmetima ocene ustavnosti zakona Ustavni sud je:

- utvrdio da odredba člana 109. stav 1. Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br. 72/09, 81/09, 64/10 i 24/11), nije u saglasnosti sa Ustavom. (predmet IUz-233/2009)

II U predmetima ocene ustavnosti i zakonitosti opštih pravnih akata Ustavni sud je:

- utvrdio da odredba člana 10. tačka 5. Pravilnika Veterinarske komore Srbije o licenci za obavljanje veterinarske delatnosti od 11. novembra 2006. godine nije u saglasnosti sa Ustavom i zakonom. Sud je odbacio inicijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti i zakonitosti odredaba člana 3. stav 1. tačka 5. i člana 10. tačka 2. navedenog Pravilnika. (predmet IUo-1469/2010)

- utvrdio da odredba člana 81. Odluke o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom ("Međuopštinski službeni list opština Velika Plana i Smederevska Palanka", broj 10/05), koju je donela Skupština Opštine Velika Plana, nije u saglasnosti sa Ustavom. Sud je odbacio inicijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti i zakonitosti odredaba člana 33. stav 2, člana 35. stav 3. i člana 60. stav 6. navedene Odluke. (predmet IUo-430/2012)

Izvor: Vebsajt Ustavnog suda, 11.4.2013