Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU DONELA ZAKLJUČAK O PREKIDU POSTUPKA PRIVATIZACIJE C MARKETA


Agencija za privatizaciju donela je zaključak o prekidu postupka privatizacije preostalog dela društvenog kapitala Trgovinsko akcionarskog društva "C market".

Ta odluka doneta je na zahtev nadležnih držanih organa koji sprovode istragu u vezi sa prethodnim postupkom prodaje tog preduzeća, 2005. godine.

IZ SAOPŠTENJA: Sprovodjenje istrage odnosi se na prodaju akcija ponudom za preuzimanje koja je realizovana na tržištu kapitala, a ne na preostali društveni kapital koji je predmet tendera u nadležnosti Agencije za privatizaciju.

Po Zakonu o privatizaciji, predvidjeno je da prekid postupka privatizacije traje dok postoje razlozi koji onemogućavaju prodaju kapitala, odnosno imovine, a najduže 180 dana od dana donošenja odluke o prekidu postupka, kao i da dok traje prekid postupak privatizacije, prestaju da teku svi propisani rokovi.

Agencija za privatizaciju će, ukoliko nastupe okolnosti koje omogućavaju nastavak postupka privatizacije, odnosno ukoliko se steknu uslovi, nastaviti postupak prodaje 70 odsto društvenog kapitala tj. 16,26275 odsto ukupno registrovanog kapitala "C marketa, putem javnog tendera.

Javni poziv za prodaju društvenog kapitala "C marketa" putem tendera, objavljen je 10. avgusta 2012. godine.

Tenderska komisija donela je 1. marta 2013. godine odluku o započinjanju pregovora sa jedinim ponudjačem "Delez grupom" iz Belgije.

Izvor: Tanjug