Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Aktuelna sudska praksa


 • Ustavni sud: OCENA SAGLASNOSTI OPŠTEG AKTA SA REPUBLIČKIM PROPISOM DONETIM ZA IZVRŠAVANJE ZAKONA ILI SA DRUGIM OPŠTIM AKTOM KOJI JE BIO OSNOV ZA DONOŠENJE OSPORENOG OPŠTEG AKTA - Ustav Republike Srbije: član 167 stav 1 tač. 1) i 3)
 • Ustavni sud: POSTUPANJE PO PREDSTAVCI, ŽALBI ILI USTAVNOJ ŽALBI IZJAVLJENOJ PROTIV ODLUKE, REŠENJA ILI ZAKLJUČKA USTAVNOG SUDA - Ustav Republike Srbije: član 166 stav 2
 • Viši sud u Požarevcu: DOSUĐENJE NOVČANE NAKNADE NEMATERIJALNE ŠTETE ZA PRETRPLJENI STRAH I FIZIČKU BOL U ODSUSTVU UMANJENJA ŽIVOTNE AKTIVNOSTI OŠTEĆENOG - Zakon o obligacionim odnosima: član 200
 • Viši sud u Požarevcu: NAKNADA TROŠKOVA POSTUPKA U KOJEM JE IZJAVLJEN I OSNOVAN PRIGOVOR ZASTARELOSTI POTRAŽIVANJA TUŽIOCA - Zakon o parničnom postupku: član 153 stav 2
 • Viši sud u Požarevcu: NARUŽENOST PROUZROKOVANA UJEDOM PSA LUTALICE KAO NEDOVOLJAN OSNOV ZA NAKNADU NEMATERIJALNE ŠTETE - Zakon o obligacionim odnosima: član 200
 • Viši sud u Požarevcu: NEOSNOVANOST PREDLOGA ZA ODREĐIVANJE PRIVREMENE MERE ZABRANE OTUĐENJA I OPTEREĆENJA NEPOKRETNOSTI NA KOJU JE UPRAVLJENO POTRAŽIVANJE TUŽIOCA - Zakon o izvršenju i obezbeđenju: član 296 stav 1 i član 297 stav 1 tačka 2)
 • Viši sud u Požarevcu: ODLUKA O KOMPENZACIONOM PRIGOVORU KAO SASTAVNI DEO IZREKE SUDSKE ODLUKE - Zakon o parničnom postupku: član 355 stav 3
 • Viši sud u Požarevcu: ODREĐIVANJE NOVČANE NAKNADE ZA EKSPROPRISANO POLJOPRIVREDNO I GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE PREMA TRŽIŠNOJ CENI NEPOKRETNOSTI - Zakon o eksproprijaciji: član 42
 • Viši sud u Požarevcu: PRAVIČNA NOVČANA NAKNADA NEMATERIJALNE ŠTETE ZA PRETRPLJENI STRAH I FIZIČKE I DUŠEVNE BOLOVE - Zakon o obligacionim odnosima: član 200
 • Viši sud u Požarevcu: PRODAJA SUVLASNIČKE STVARI BEZ SAGLASNOSTI LICA PO ČIJEM PREDLOGU JE VANPARNIČNI POSTUPAK POKRENUT - Zakon o vanparničnom postupku: član 150
 • Viši sud u Požarevcu: SUĐENJE U SPORU IZMEĐU PRIVREDNIH SUBJEKATA U KOME TUŽENI KAO FIZIČKO LICE IMA SVOJSTVO JEDINSTVENOG SUPARNIČARA - Zakon o uređenju sudova: član 25 stav 1 tačka 1)
 • Viši sud u Požarevcu: ZASTARELOST PRAVA NA ISPLATU SREDSTAVA PO OSNOVU PODRŠKE NEKOMERCIJALNIM POLJOPRIVREDNIM GAZDINSTVIMA U 2008. GODINI - Zakon o obligacionim odnosima: član 172 i član 376 stav 1
Izvor: Paragraf Lex